Pro znevýhodněné rodiny

Učí (se)
celá rodina

Podáváme dětem pomocnou ruku, aby se se školními problémy dokázaly popasovat a uspěly ve škole i v životě.
Pro znevýhodněné rodiny

Škola bývá pro znevýhodněné děti nejnáročnější bariérou k normálnímu životu.

Pro rodiče znevýhodněných dětí nebývá vzdělávání prioritou. Řeší mnohem vážnější potíže. Pro děti je ale škola důležité místo, kde bohužel mnohdy zakouší opakovaný neúspěch a odmítnutí. Naším cílem je, aby ve vzdělávání uspěly a měly lepší životní příležitosti než jejich rodiče.

Proto těmto dětem podáváme pomocnou ruku, aby se se školními problémy dokázaly popasovat. 

Naše práce
v ročních číslech

 • 3000+
  doučování
 • 550
  konzultací s učiteli
 • 1200+
  schůzek s rodiči ohledně vzdělávání dětí
 • 10
  pedagogů Aufori
Cíl celého programu: zlepšit vztah rodiny ke studiu a šanci dětí vyváznout z chudoby
 • Dokončení základní školy
 • Pravidelně odevzdané domácí úkoly
 • Zlepšení komunikace rodičů a školy
 • Přijetí na střední školu nebo učiliště
 • Snížení školní absence a zlepšení prospěchu
Proč v chudých domácnostech dochází k problémům se školou
 • Život na hranici chudoby
 • Nevyhovující materiální zázemí a vybavení
 • Nedostatečné vzdělání rodičů a limitovaná možnost dětem se školou pomáhat
 • Rasismus a předsudky
 • Nedostatek času (samoživitelé, rodiny s více dětmi apod.)

Pro všechny chudé děti

 • Doučování problematických předmětů
 • Pomoc s úkoly
 • Zlepšení docházky
 • Přípravy na reparát
 • Přípravy na přijímací zkoušky
 • Doprovod do školy nebo na kroužky
S chudými dětmi se učíme 1x až 2x týdně.
Klidně několik let

Pro starší děti

Vedeme terapeutickou skupinu, kde děti lépe poznávají sami sebe. Skupina probíhá 1x za dva týdny a vede ji dvojice terapeutů.

 • Řešíme výchovné problémy
 • Narovnáváme vztahy se spolužáky i učiteli
 • Trénujeme komunikační dovednosti
 • Děti tu navazují vztahy s vrstevníky
Terapeutická skupina, kde se děti učí rozumět svým pocitům a mezilidským vztahům

Pro mladší děti

Skupinové setkání, kde děti pomocí speciálních pracovních listů rozvíjí schopnost myslet, vyjadřovat se a učit se. Skupina probíhá 1x týdně.
Učíme se učit

Pro rodiče

Škola je velká bariéra i pro chudé rodiče. Často se mylně předpokládá, že má každá rodina přístup k internetu a ví, co od ní škola čeká. To ale není pravda. Rodiče znevýhodněných dětí pak bez pomoci tápou.
Učí se nejen děti,
ale i rodiče
Nácviky rodičovských dovedností
Učíme rodiče, jak kontrolovat školní tašku podle rozvrhu, jak pracovat se žákovskou i domácími úkoly. Vysvětlujeme, kdy a jak musí děti omlouvat ze školy.
Rodičovská terapeutická skupina
Setkání 5 - 10 rodičů, kteří se ocitli v nelehké životní situaci. Pod vedením terapeuta nachází 1x týdně nové možnosti řešení a zvládání náročných rodinných problémů.
Doprovody
Doprovázíme rodiče na třídní schůzky, setkání s učiteli nebo výchovnými poradci, aby lépe porozuměli požadavkům školy a osvojili si potřebné komunikační dovednosti.
Komunikace se školou
Nastavujeme komunikaci mezi rodiči, školou a OSPODEm. Rodiče podporujeme v pravidelném kontaktu s učiteli.
U žákyně Emy byla tato spolupráce velice efektivní. Žákyně se zapojila do vyučovacího procesu, měla nastavený pravidelný režim a došlo u ní i ke zlepšení prospěchu.
Učitelka jedné z našich malých klientek

Co motivuje samotné rodiče ke změně

Atmosféra v rodině se v přítomnosti pedagoga mění. Děti jsou klidnější, doma i při učení panuje více srandy a radosti. Rodič postupně zažívá s dítětem školní úspěchy a chce ho nadále podporovat.

Jak spolupráce v rodinách probíhá

Do rodiny docházíme 1x až 2x týdně. S dětmi se věnujeme problémům, které definuje SPOD (docházka, doučování, příprava na střední školu). Čím dříve se s upevňováním školních návyků v rodině začne, tím lépe. Motivace puberťáků je později mnohem složitější.

Koho se program týká

 • Sociálně znevýhodněných dětí, které jsou ohrožené školním neúspěchem
 • Dětí ve věku 6 - 15 let, které žijí na Hradecku, Náchodsku či Jaroměřsku

Jak dlouho do rodin docházíme

 • Než dítě ukončí základní školu (hranice 15 let)
 • Dokud se mu nezlepší prospěch (min 1 rok)
 • Dokud nezmění školní návyky (docházka, rutina dělání úkolů apod.)
 

Službu poskytujeme na Hradecku, Jaroměřsku a Náchodsku.

Mapa Královéhradeckého kraje
 • Hradec Králové
 • Jaroměř
 • Náchod
Aufori - Habrmanova, Hradec KrálovéAufori - Nerudova, Hradec Králové
Aufori, o.p.s.
Habrmanova 136/3,
Hradec Králové 500 02
Vedení organizace
Nerudova 956
Hradec Králové
image_50455809sm-2
náměstí ČSA 8
Jaroměř 551 01
Aufori Kostelec nad Orlicí
Příkopy 530
Kostelec nad Orlicí

Praktické informace

Informace o službě

Mgr. Lenka Matoušková
Mgr. Lenka Matoušková
ředitelka
+420 774 855 749
Mgr. Šárka Jirásková
Mgr. Šárka Jirásková
vedoucí programu pro ohrožené rodiny na Náchodsku
+420 773 283 288