Pro znevýhodněné rodiny

Trauma bolí
i chudé děti

Individuální terapie pro sociálně znevýhodněné děti z Hradecka.
Pro znevýhodněné rodiny

Nepřiměřené množství strachu, nejistoty a nebezpečí

Děti z chudých rodin bývají ohrožené prostředím, ve kterém vyrůstají. Zažívají mnoho traumatizujících situací, které nemohou nijak ovlivnit. Někdy jejich trápení přehlíží rodiče i instituce.
 
1 ze 7 dětí a dospívajících v ČR se potýká s psychickými problémy
*https://dzda.cz/
Dětem z našich rodin se obecně nevěnuje taková pozornost a péče jako těm z většinové společnosti. Natož jejich psychickému zdraví.
Lenka Matoušková
ředitelka Aufori
Na sociálně znevýhodněné děti číhá trauma na každém kroku
Nemají stálý domov
Rodina o bydlení buď přišla a ocitla se na ulici nebo žije v nevyhovujícím podmínkách. Třeba bez vody, elektřiny nebo se často stěhuje.
Nemají jednoho z rodičů
Chybějící rodič se o dítě vůbec nezajímá, nemá s ním žádný kontakt nebo ho dítě dokonce ani nezná.
Další traumatizující okolnosti
Může jít o smrt pečující osoby, umístění dítěte mimo rodinu, zanedbávání péče nebo využívání dítěte k prostituci.
Nejsou v rodině v bezpečí
Objevuje se tu násilí mezi partnery, fyzické napadání nebo hlasité hádky.
Žijí obklopené závislostmi
Jejich rodiče bývají závislí na lécích, alkoholu nebo jiných návykových látkách.
Jeden rodič je ve vězení
Mnohdy jde o toho obávaného. Dítě se tak dostává do silného vnitřního konfliktu. Návratu rodiče z vězení se obává, ale zároveň ho touží milovat.
 • Namísto psychologické podpory se často řeší jen změna sociální situace. To je ale málo.
Včasná psychologická pomoc jako prevence
 • duševních onemocnění
 • problémů ve vztazích s druhými lidmi
 • rizikového chování včetně závislostí a trestné činnosti
V Aufori pomáháme dětem trauma překonat
Díky pravidelným terapiím se naučí rozumět svému prožívání. To využijí nejen v každodenním životě, ale také při začleňování do společnosti.
 
Chudé děti za podmínky, ve kterých žijí, nemohou.
Naše klienty nediskvalifikuje jen kapacita psychologů, ale i kompetence rodičů a finanční situace rodiny.
 

Nabízíme bezplatné individuální terapie

 • 25
  dětí v projektu podporujeme.
 • 2
  s terapeutem se potkávají 1x za 2 týdny.
 • 60
  jedna terapie trvá 30-60 minut.
Děti se naučí věřit i rozumět samy sobě

Individuální terapie probíhají buď u externího terapeuta, nebo v naší kanceláři v Hradci Králové. Terapeut má možnost rodinu a dítě navštívit, aby se lépe poznali. Podle své kvalifikace zapojuje i arteterapii, muzikoterapii, terapii hrou apod.

 • Dítě dokáže pojmenovat své pocity a emoce.
 • Propojí je s rodinou nebo jinou náročnou situací.
 • To se časem projeví v jeho chování: mizí somatické obtíže, záchvaty vzteku, dokáže se zdravě prosadit apod.

Praktické informace

Informace o službě

Bc. Zuzana Ortová
Bc. Zuzana Ortová
pedagožka a case manažerka na Hradecku
+420 774 113 557