Pro znevýhodněné děti

Tábor
10 dní jinak

Klasický tábor pro chudé děti, které by jinak celé prázdniny seděly doma.
Pro znevýhodněné děti

Letní tábor plný her a dobrodružství

Ne každé dítě má na léto hezké vzpomínky. Děti z chudých rodin často znají jen domov, mobil a nejbližší park. Ne svou vinou. Na prázdniny v rodině nezbývají peníze, čas nebo chybí rodičovské kompetence.

O táboře

Každé léto vezmeme přesně 29 dětí na tábor, kde se odreagují, získají nové dovednosti a zážitky, o které je v jejich běžném životě nouze.

 • Pro děti od 6 do 15 let

 • Ze znevýhodněných rodin z Hradecka

 • Na doporučení OSPOD

 • Vedoucí pouze kvalifikovaní pracovníci na práci s ohroženými dětmi

Pokaždé nové nápady i program
Mnoho dětí s námi jezdí opakovaně a my jim rádi dáváme prostor, aby si samy řekly, co chtějí na táboře dělat. Ochotněji se pak zapojují do aktivit a plní si své sny.
 • Tematické hry
 • Noční bojovky
 • Letní koupání
 • Výlety po okolí
 • Táboráky a opékání buřtů
 • Přespávání venku

Poslední den tábora patří legendárnímu bazárku, ze kterého si děti odváží hračky, oblečení nebo kosmetiku. Tím, že se podílí na samotném programu, si plní i nemateriální sny.

Jana si z tábora odvezla první vlastní panenku.
Lukáš zase prožil první noční bojovku.

Z tábora si děti odváží malý suvenýr a spoustu zážitků

Co 10 dní jinak přináší dětem

 • V průběhu tábora se zmírňují jejich výchovné problémy.
 • Lépe komunikují s okolím.
 • S pomocí pracovníků řeší problémy konstruktivněji.
 • Poznají pocit, že na jejich názoru záleží.
 • Někdo dospělý je bere vážně a věnuje se jim.
 • Učí se, že vztahy mezi lidmi můžou fungovat snáz, než jsou zvyklé.
 • Zažijí pozitivní obraz sama sebe.
Dětské “nevím” nebo “tohle dělat nebudu” často souvisí s tím, že znevýhodněné děti mají ve svém okolí omezené možnosti. Mnoho z nich nedůvěřuje světu a lidem okolo.

Mgr. Nikola Prorok
vedoucí tábora

Jak to celé funguje

 • Každý rok vyrobíme letáčky s informacemi o táboře.
 • Doneseme je na OSPOD, kde je rozdávají rodinám.
 • Rodiče vyplní přihlášku a nechají ji na OSPODu.
 • Vytvoří se pořadník účastníků i náhradníků.
 • U vybraných dětí dostaneme rodinný příběh.
 • Tomu přizpůsobíme veškeré aktivity.
 • Zeptáme se na názor samotných dětí.
 • Tábor stojí cca 800 Kč a probíhá zpravidla na přelomu prázdnin.

A co rodiče?

Můžou dětem na tábor posílat dopisy nebo jim telefonovat. I oni se pobytem dětí učí. Zejména to, že je pro jejich děti důležité trávit volný čas aktivně. To v chudých rodinách není samozřejmost.

Praktické informace

Informace o táboru

Mgr. Nikola Prorok
Mgr. Nikola Prorok
terapeutka a vedoucí letního tábora