Pro znevýhodněné rodiny

Sociálně aktivizační služba
pro rodiny
s dětmi

Pro znevýhodněné rodiny

Aby děti mohly vyrůstat doma, ne v dětském domově

Program pro sociálně znevýhodněné rodiny, kde spolu s rodiči posilujeme a zlepšujeme jejich rodičovské kompetence.

Pomáháme jim zajistit takové podmínky, aby děti dospívaly v bezpečném a podnětném prostředí. Ne vždy na to stačí sami.

Rodičům pomáháme nastolit změnu

 • Najít adekvátní bydlení
 • Předejít chození dětí za školu
 • Zlepšit rozvoj dětí
 • Vyřešit neúnosnou finanční situaci
 • Posílit rodičovské dovednosti
 • Nastavit potřebná pravidla
Proč se rodiny do problémů nejčastěji dostávají

Jako společnost nespravedlivě předpokládáme, že provoz domácnosti, práci s financemi a výchovu zvládne každý dospělý člověk. 

To ale platí jen pro ty, kteří měli fungující rodinné zázemí. Mnoho lidí má jinou výchozí pozici. Pochází z dětských domovů, vyrostli v násilných vztazích nebo se jim nikdo nevěnoval. Jak pěstovat rodinné vztahy se neměli od koho naučit.

Jaké problémy nejčastěji řešíme
Hospodaření s penězi
Projdeme důkladně příjmy i výdaje rodiny a nastavíme udržitelný rodinný rozpočet. 
Péče o domácnost
Nastavujeme provozní pravidla v domácnosti. Základní hygienické zásady, harmonogram domácích prací a rozdělení adekvátních úkolů mezi děti. Patří sem i péče o oblečení a zevnějšek. 
Pomoc při jednání s úřady
Naši klienti často nemají s úřady dobré zkušenosti, takže sem neradi chodí. Na úřad je proto doprovázíme nebo jim pomáháme se na takové schůzky připravit.
Bydlení
Hledáme domov rodinám, kterým hrozí odchod na ulici. Dlouhodobě pracujeme i na získání lepšího bytu, aby děti měly prostor pro studium a hraní. Naši klienti se totiž často potýkají s diskriminací ze strany majitelů bytů i sousedů. 
Výchova a péče o dítě
Spadají sem problémy s návyky dětí i dospělých. Učíme rodiče, jak si zorganizovat čas s dětmi, co v jakém věku potřebují a učíme je různé rozvojové aktivity.
Doprovody dětí
Po domluvě s rodinou a pracovníkem sociálně právní ochrany dětí je doprovázíme na kroužky, k lékaři, do školy a všude tam, kam se dítě bojí jít a rodič prozatím nemůže.
Jak taková spolupráce nejčastěji probíhá
 • Kontaktuje nás OSPOD.
 • Sdělí nám, co má daná rodina za problém.
 • Potkáme se s rodiči a domluvíme se, jak lze dosáhnout změny.
 • Vytvoříme společně plán a harmonogram spolupráce.
 • S rodinou se potkáváme min. 1x týdně u ní doma. Pracujeme na domluvených zakázkách, ale řešíme i aktuální nebo krizové situace podle potřeb rodiny.
 • Ve většině případů spolupráce trvá minimálně rok.
Úspěšně splněná zakázka může mít podobu jaru na kuchyňské lince a podlahy vytřené čistou vodou. Jindy třeba rozpisu na ledničce, podle kterého se do chodu domácnosti zapojuje celá rodina.

Kodex Aufori

 • Nepoučujeme rodiče, co přesně by měli dělat.
 • Neprosazujeme jeden názor, ale spíš rodičům ukazujeme možnosti.
 • Do řešení se snažíme zapojit i děti a zjišťujeme, co by jim vyhovovalo.
 • Když nás klient nepustí domů, odcházíme.

Naše přítomnost ohrožené rodiče popostrčí ke změně

 • Průběžně vidí kýžený výsledek.
 • Nejsou na všechny problémy sami.
 • Díky praktickému nácviku si lépe představí, co po nich OSPOD a společnost chce.

Službu poskytujeme na Hradecku, Jaroměřsku a Náchodsku.

Mapa Královéhradeckého kraje
 • Hradec Králové
 • Jaroměř
 • Náchod
Aufori - Habrmanova, Hradec KrálovéAufori - Nerudova, Hradec Králové
Aufori, o.p.s.
Habrmanova 136/3,
Hradec Králové 500 02
Vedení organizace
Nerudova 956
Hradec Králové
image_50455809sm-2
náměstí ČSA 8
Jaroměř 551 01
Aufori Kostelec nad Orlicí
Příkopy 530
Kostelec nad Orlicí

Praktické informace

Informace o službě

Mgr. Lenka Matoušková
Mgr. Lenka Matoušková
ředitelka
+420 774 855 749
Mgr. Šárka Jirásková
Mgr. Šárka Jirásková
vedoucí programu pro ohrožené rodiny na Náchodsku
+420 773 283 288
V pátek 24. května bude ambulance Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Hradci králové z provozních důvodů uzavřena. Kontaktovat nás můžete na telefonu: 774 855 749.