Obecně prospěšná společnost

Jsme Aufori
a máme odvážnou vizi

Pracujeme s lidmi z Královéhradeckého kraje, kteří jsou ohroženi chudobou a snaží se svou nelehkou situaci změnit. Náš přístup k práci vystihuje motto „odvážnému štěstí přeje“.
Obecně prospěšná společnost

Všechny naše cíle směřují k tomu,
aby byli klienti v životě o něco šťastnější. A celá společnost ve větší rovnováze.

My (pracovníci), kteří jsme měli v životě štěstí na rodinné zázemí, studijní a pracovní příležitosti a podporu, pomáháme těm, kteří v životě tolik štěstí neměli (klienti). 

Naši klienti musí mít také kapku štěstí, která stojí na začátku jejich změny. Potkat ty správné lidi, umět si říct o pomoc, naučit se nové věci atd.

Kodex Aufori

 • Míru spolupráce si vždy nastavuje sám klient.
 • Zásadní je jeho aktivní spolupráce. Bez ní nemůžeme práci začít ani v ní pokračovat.
 • Máme nulovou toleranci k rasismu a násilí. Vůči našim klientům i pracovníkům.
 • Každý má právo naše služby odmítnout bez udání důvodu.
 • Naši klienti mohou kdykoliv nahlížet do své dokumentace a žádat o její kopie.
 • Klient má právo obdržet originál od každého dokumentu, který podepsal.
img-tym

Stíráme z chudoby předsudky i romantické představy

 • 15
  terénních sociálních pracovníků
 • 10
  terénních pedagogů
 • 5
  terapeutů a lektorů
 • 7
  pracovníků přes volnočasové aktivity
Dominik
Díky mé práci jsem objevil nový svět, který byl pro mě velkou neznámou. Práce mi přinesla možnost se seberealizovat. V rámci mé přímé práce s klienty mám možnost vést individuální výuku, do které mohu přinášet nové formy učení. Vidět posun mých klientů je obří motivací v profesním životě, kdy dokážeme společně přenést břímě a posunout se o krůček dál.
Dominik
pedagog
Eva
Protože jsme tu skvělá parta lidí, kteří mají stejný cíl, a to pomáhat lidem. Podávat lidem pomocnou ruku v jejich tíživé situaci má smysl, nikdy nevíte, kdy ji budete potřebovat vy nebo vaše okolí. Aufori má tu pomocnou ruku obrovskou a to se mi moc líbí.
Eva
terénní pracovnice
Bára
Protože mě těší pomáhat. Protože mě baví posouvat sebe i ostatní. Protože práce v Aufori není jednotvárná, je obohacující. Protože se člověk dozví mnoho nového, dokonce i o sobě.
Bára
pedagožka

Všechny nás spojuje touha vyrovnat nefér podmínky lidí ohrožených chudobou

Jsme hrdými členy těchto asociací

Zavázali jsme se naplňovat 3 cíle udržitelného rozvoje

Andrea
Práce v Aufori mě baví, protože mi dává smysl. Pomáhám rodinám, které se ocitly v tíživé životní situaci a nejsou schopny se z ní samy dostat. Zastávám názor, že změny lze dosáhnout pouze prací s celou rodinou. Oceňuji, že práce je různorodá, každý den mě čeká jiná výzva. Stěžejním je vybudovat si důvěru, teprve potom začínáme řešit samotné problémy, kde i malý pokrok je obrovským úspěchem.
Andrea
sociální pracovnice
Nela
V Aufori ráda pracuji, protože se jedná o smysluplnou a rozmanitou práci a člověk se tak neustále učí něco nového a „roste“. Aufori také nabízí příjemné a bezpečné prostředí nejenom pro klienty, ale také pro pracovníky, a vždy je tu pro Vás někdo, kdo vám nabídne pomocnou ruku a porozumění, což považuji za velmi důležité.
Nela
sociální pracovnice
Eliška
Vždy jsem chtěla pomáhat lidem a Aufori mi tuto možnost nabízí. Práce s lidmi mě velice baví, naplňuje a rozvíjí mé schopnosti a dovednosti. Mám zde možnost se dále vzdělávat v různých oblastech, které tato práce přináší. Kolegové mi jsou oporou v situacích, se kterými si nevím rady, rádi poradí a pomohou.
Eliška
terénní sociální pracovnice
Klíčová je empatie
a odvaha
 
K chudým lidem i k vyděšeným lidem kolem nich. Vždy v komunikaci vyjadřujeme respekt a pochopení, i když  to nemusí být v určitých situacích jednoduché. Zastáváme roli tlumočníka.

Náš přístup

 • Chápeme, že realita našich klientů je diametrálně odlišná od té běžné.
 • Aktivně jim nasloucháme a podporujeme je ve změně.
 • Nebojíme se říznout do nepříjemných témat.
 • Realitu klientů nepřikrašulujeme, ani nedramatizujeme.
Romana
Aufori je má první práce a cítím, že jsem na správném místě. To, co dělám, je obohacující a zároveň mě těší, že mohu pomáhat dětem. Jsem vděčná za svůj pracovní kolektiv, ve kterém je mi dobře. Vím, že příjemné pracovní vztahy nejsou samozřejmostí. Každý den získávám nové zkušenosti, líbí se mi rozmanitost tohoto zaměstnání.
Romana
pedagožka
Šárka
V Aufori pracuju ráda, protože mi náplň naší práce přijde smysluplná. Ráda se potkávám s dětmi s různorodou životní zkušeností.. baví mě proces, kdy si k sobě hledáme cestu a snažíme se vytvářet především bezpečné vztahy, které mají rozměr jak profesionální, tak většinou postupem času i přátelský. V Aufori pracuji ráda, protože mi vyhovuje flexibilita a možnost samostatné práce s vědomím podpory týmu a organizace, když je to potřeba. V Aufori pracuji ráda, protože vnímám, že zkušenosti, které každodenní prací získáváme, nepřináší pouze profesní růst, ale je to velká škola života nás všech.
Šárka
pedagožka a vedoucí programů pro rodiny na Náchodsku
Anička
V Aufori pracuju ráda, protože mám kolem sebe skvělý tým lidí, práce je různorodá, dává mi smysl, mám možnost při práci studovat a můžu si práci rozvrhnout dle svých časových možností.
Anička
sociální pracovnice
V pátek 24. května bude ambulance Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Hradci králové z provozních důvodů uzavřena. Kontaktovat nás můžete na telefonu: 774 855 749.