Pro znevýhodněné rodiny

Jde to
i jinak

Pro rodiče, kteří používají neadekvátní fyzické tresty a mají odvahu udělat změnu.
Pro znevýhodněné rodiny

Násilí do rodiny
nepatří

Vzdělávací program pro rodiče, kteří používají nepřiměřené výchovné tresty. Učíme je, jak adekvátně reagovat na výchovné problémy, aby svým chováním rodinnou situaci ještě nezhoršovali. Učíme je lépe komunikovat a vzájemně se s dětmi respektovat.

O našem programu se nejčastěji dozví na OSPODu. Kontaktují nás buď sami rodiče, nebo úředníci.

Fyzické tresty?

Fyzické tresty jsou ožehavé téma. Spousta klientů si nemyslí, že je na nich něco zlého. Sami často vyrostli v rodinách, kde bylo podobné chování běžné. Fyzické tresty ale k prohloubení vztahu mezi dítětem a rodičem nevedou. Jen problémy prohlubují. S normalizováním násilí na dětech je potřeba skončit.

Jak program probíhá
  • Náš pracovník 1x týdně dochází do rodiny.
  • S rodiči probírá situace, které výchovně nezvládli. Povídají si o tom, jak to chodilo v jejich rodině.
  • Společně se snaží popsat a identifikovat hlavní spouštěče nevhodných trestů.
  • Vytvoří plán, jak tyto náročné situace zvládat.
  • Pracovník rodiče postupně učí vnímat, kdy se dostávají do emočně krizové situace.
  • Rodiče si osvojují postupy, jak krizovou situaci s dítětem řešit jinak, aby nedošlo k bití. Nejčastěji jde o jiný způsob komunikace nebo řešení konfliktu.

Není to o nich bez nich

Když je to vhodné a rodiče i dítě souhlasí, program rozšiřujeme o práci s ohroženým dítětem. Soukromě si s ním povídáme o jeho zájmech, názorech, přáních a starostech. Poznatky pak propojujeme s prací s rodiči.

Cílem programu je, aby rodiče přestali zneužívat převahy a síly a začali dítě vnímat jako rovnocenného partnera. Zásadní je uvědomění, že obě strany mají své potřeby, povinnosti a prožívání, proto se musí naučit navzájem komunikovat a respektovat se.

  • Rodiče ze sebe mají lepší pocit.
  • Prohloubí se důvěra mezi nimi a dítětem.
  • Zlepší se chování dítěte a proměnu zpozoruje i okolí.
Změna přichází
nejčastěji po 6 - 12
měsících
Součástí programu jsou i pravidelné schůzky s pracovníkem sociálně právní ochrany dětí. Pro rodiče i úřad vypracováváme průběžné písemné zprávy, ve kterých hodnotíme, jak se spolupráce daří a na čem je potřeba ještě zapracovat. Pokud zjistíme, že program není pro rodiče vhodný, hledáme společně další řešení.

Pracujeme ruku v ruce s rodiči i OSPODem

Násilí a tělesné tresty o rodinných vztahů nepatří. Jde to i jinak

Praktické informace

Informace o službě

Mgr. Šárka Jirásková
Mgr. Šárka Jirásková
vedoucí programu pro ohrožené rodiny na Náchodsku
+420 773 283 288