Příběhy z praxe

Zpátky na Příkopy

Bc. Barbora Vandasová, Bc. Kristýna Hrochová
Příběhy z praxe
V Kostelci nad Orlicí, kde Aufori, o.p.s. od roku 2015 v rámci svého terénního programu pomáhá lidem ohroženým chudobou, proběhlo 15. května 2019 slavnostní otevření Komunitního centra.
 
Komunitní centrum vzniklo na základě rekonstrukce budovy v ulici na Příkopech. Akce se konala od 9:00 do 17:00 a jejím cílem bylo seznámení místních občanů se službami, které jsou v obci dostupné a dokáží pomoci v případě nepříznivé sociální situace. Součástí komunitního centra, kde událost probíhala, je i kontaktní místo Aufori, o.p.s., které se tak po roční rekonstrukci vrátilo na svou původní adresu.
V rámci dne otevřených dveří jsme měli možnost představit naši službu – terénní program – široké veřejnosti.
Pro příchozí byl po celý den připraven zajímavý program v podobě přednášek a workshopů. Program byl určený jak pro rodiny s dětmi, tak pro širokou veřejnost. Společně s naší službou zde své aktivity prezentovala i pečovatelská služba a tísňová péče, mateřské centrum Cvrček a další služby, které mají v Kostelci nad Orlicí a blízkém okolí své nezastupitelné místo.
Byli jsme mile překvapeni velkou účastí i zájmem o naši službu ze strany veřejnosti. Účastníky zajímalo vymezení naší cílové skupiny, škála poskytovaných služeb či původ samotného názvu organizace.
Od 15. června nové prostory kontaktního místa Aufori naleznete v 1. patře KC. Sociální pracovnice jsou zde k zastižení především každé pondělí v čase od 9:00 do 11:00 a ve čtvrtek od 13:00 do 15:00. Mimo vyhrazené dny je možné sjednat schůzku pouze po předchozí domluvě. Pevně věříme, že komunitní centrum, kterého jsme součástí, bude sloužit svému účelu a napomůže našim klientům ke zlepšení jejich životní situace.