Příběhy z praxe

Že odvážnému štěstí přeje? To můžeme potvrdit i na Jaroměřsku!

Mgr. Jana Bašová
Příběhy z praxe

 

S paní M. a její vnučkou Klárkou* jsme se poprvé setkali v jejich nové domácnosti, kam
se spolu nastěhovaly, aby Klárka mohla začít nový život.

 

Babička si Klárku vzala k sobě, protože ji její otec týral a zanedbával. Matka se o ni nemohla starat, protože je již několik let ve výkonu trestu odnětí svobody.

 

Ohledně zahájení spolupráce s rodinou nás kontaktovala sociální pracovnice
jaroměřského OSPOD, který rychle a aktivně zareagoval na potřeby péče o malou
Klárku a ve společném duchu se dále nesou i naše další aktivity.
 
Prvotní informace od OSPOD byly jasné – ohrožená dívka, která předtím žila se svým
otcem na Slovensku, se díky aktivnímu postoji své babičky dostala do její péče na
základě předběžného opatření. Do České republiky se s ní vrátila jen s pár základními
věcmi.

 

Již od počátku mě zaujalo, s jakou bezvadnou energií se k úkolům, které nás čekají, postavily babička i Klárka, které mě vítají vždy s úsměvem a dobrou náladou.

 

Však se také za 14 dní naší spolupráce podařilo zařídit spoustu věcí! Kromě nezbytných
záležitostí jako je vybavení bydlení, registrace Klárky u pediatra a očního lékaře v místě
aktuálního bydliště, nástupu do nové školy a pořízení potřebného vybavení, si rodina
užila také krásný den na akci naší organizace „V Jaroměři se Baví celá rodina“. „Celá
akce se nám moc líbila, mně nejvíc prohlídka kanónů a opékání buřtů. Klárku nejvíc
zaujaly soutěže a diplom, který dostala“, zhodnotila průběh odpoledne babička.
 
Klárka se také chtěla přihlásit na nějakou taneční aktivitu, což se hned také dostalo do
popředí zájmu její babičky. Obě jsem posléze doprovodila do domu dětí a mládeže, kde
Klárku přijali na kroužek latinsko-amerického tance, kam se moc těší. Líbí se mi, jak
babička na Klárku myslí, stále jí vylepšuje její dětský koutek s hračkami a také přemýšlí o
tom, co by jí udělalo radost. Vnímám, že je Klárka stále pozitivně naladěná a těší se na
naše společné aktivity, ráda si kreslí, povídá, tancuje. Těší mě, že jí společně s babičkou
můžeme dělat každý den hezčí. Věřím, že díky všem zainteresovaným stranám, které
jednaly v zájmu dítěte, a hlavně díky babičce je Klárka již v bezpečném prostředí a může
si tak naplno začít užívat dětství. Příběh této rodiny podle mě dokonale vystihuje citát, ze
kterého vznikl název Aufori, a to, že odvážnému štěstí přeje!
 
*jméno bylo změněno

 

V pátek 24. května bude ambulance Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Hradci králové z provozních důvodů uzavřena. Kontaktovat nás můžete na telefonu: 774 855 749.