Příběhy z praxe

„Za pět minut dvanáct„ – i taková pomoc má velký smysl

Mgr. Nikola Nováková
V programu „Učí (se) celá rodina“ pomáháme rodinám s nezletilými dětmi překonávat problémy s plněním školních povinností. Program zajišťuje sociální pracovník, pedagogové a terapeuti. Pedagog neposkytuje pouze standardní doučování. Do celého procesu se snaží zapojit rodiče, aby právě oni byli spolu s dítětem tím hlavním aktérem učení.
Tím, že pedagog bývá v domácnosti často a kontakt s ním je intenzivní, získává k němu rodina mnohdy největší důvěru, svěřuje se mu se starostmi a problémy, o kterých na začátku nikdo raději nemluvil.
Přesně to se stalo v případě Patrika*  a jeho maminky, paní Dostálové* . Paní Dostálová se na nás obrátila v dubnu 2019 s prosbou o pomoc při doučování. Informaci o naší službě dostala ve škole, kde Patrik navštěvoval 7. třídu. Po první schůzce v rodině jsme zjistili, že maminka žije v domácnosti pouze s Patrikem, který má ADHD, ve škole k němu přistupují podle doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny. Během učení se však Patrik nedokáže soustředit a paní Dostálová neví, jak se synem komunikovat, aby to nevedlo k hádkám, které se mezi nimi objevují čím dál častěji.
 
Pedagožka se s rodinou domluvila na doučování 1x týdně. Když začala do rodiny docházet, zaměřila se na nastavení pravidel doučování a vedla maminku k účinnější komunikaci se synem. Po dvou měsících získala paní Dostálová k pedagožce větší důvěru a začala se jí svěřovat i s dalšími problémy, se kterými se nikomu jinému nesvěřila. Například s tím, že Patrik často chodí domů velmi pozdě v noci, a ona neví, kde je, že ve škole začíná mít potíže se spolužáky, došlo i k několika rvačkám a potyčkám, a že děti, s nimiž se přátelí, jsou vnímány jako problematické. Maminka se cítila vyčerpaná, jako by jí na výchovu syna došly síly. Pedagožka poskytla klientce základní informace a po konzultaci se sociální pracovnicí programu se společně s maminkou vydaly na oddělení sociálně právní ochrany dětí pro konzultaci a navázání další spolupráce. Paní Dostálová získala potřebné informace a velkou podporu od kurátora pro mládež. S Patrikem se otevřeně mluvilo o jeho problémech a během léta se nastavila jiná pravidla, o která on sám stál.
 
Nyní, na konci října, se zdá, že se situace v rodině uklidnila. Doučování i sociální práce v rodině bude probíhat i nadále. „Pomoc z našeho pohledu přišla za pět minut dvanáct, a přestože v rodině ještě není vyhráno, rychlá a intenzivní podpora přispěla k tomu, aby se rodinné problémy nyní daly řešit účinněji,“ zhodnotila průběh spolupráce sociální pracovnice programu. Příběh Patrika je dobrým příkladem toho, že i pomoc, která přijde na poslední chvíli, má velký smysl.
 
*jméno bylo změněno