Významné personální změny – jak jsme přišli ke skvělým kolegyním

Mgr. Nikola Prorok
Rádi bychom se s vámi podělili o významné personální změny, které se u nás v Aufori v posledním půl roce odehrály. Pokud nás sledujete na sociálních sítích, možná jste si všimli, že za poslední dva roky došlo kompletně k obměně vedoucí programů.
Jak to tak bývá, staly se z našich vedoucích maminky, které proplouvají do světa rodičovství. A jedna z takových posledních změn se týkala i terénního programu. Byli jsme ale velmi mile překvapeni, když se do výběrového řízení přihlásila také Adéla Bergmannová, která u nás v Aufori dříve pracovala. Splnila všechny podmínky výběrového řízení a od května se stala vedoucí terénního programu. Adéla se do práce vrhla poctivě a hned naskočila do oslav desetiletého výročí, seznamovala se s týmem, absolvovala první porady, intervize, supervize a začala spolupracovat také s klienty.
 
Adéla sama k nástupu do Aufori říká: „V Aufori jsem už dříve pracovala, a když jsem viděla možnost přihlásit se na místo vedoucího terénního programu, tak jsem nad tím začala přemýšlet. Zvažovala jsem poměrně dlouho, jestli se přihlásím, řešila pro a proti. Nakonec jsem si řekla, že to je výzva. Chtěla jsem se vrátit zpět do oboru a částečně do přímé práce s klienty. Zároveň pro mě bylo motivací vést tým, posouvat ho dál a tím posouvat i své schopnosti. A jsem ráda, že to vyšlo.“
 
Druhou významnou změnou bylo vytvoření pozice personalistky. Aufori má kolem 30 zaměstnanců. Vyřizování veškerých pracovně právních záležitostí, výběrová řízení, přijímací pohovory, zaškolování, uzavírání smluv ad. bylo v režii vedoucích programů, finanční manažerky a ředitelky organizace. Bylo nutné však věnovat se této oblasti mnohem komplexněji a s jasnou vizí, kterou do toho nová kolegyně, Tereza Medašová, vnesla. Od ledna do konce května vyřídila mj. 297 žádostí o zaměstnání od uchazečů. Tereza se velmi aktivně zapojila do cílenějšího hledání vhodných uchazečů o zaměstnání – navázala spolupráci se 14 novými pracovními portály, několika školami a dalšími subjekty. Zapojila se ale také do našeho sociálního podniku Švadlenky.
 
Tereza o svém nástupu k nám do Aufori říká: „Na výběrové řízení do Aufori jsem se přihlásila proto, že jsem chtěla být součástí organizace, která dělá smysluplnou práci. Po mém nástupu jsem postupně začala zjišťovat, že mé představy o poskytování sociálních služeb jsou zkreslené. Až díky konkrétním příběhům jsem si uvědomila, jak důležitou a náročnou práci kolegové dělají a kolik práce se za tím skrývá. Proto jsem moc ráda, že mohu být součástí Aufori.“
 
V pátek 24. května bude ambulance Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Hradci králové z provozních důvodů uzavřena. Kontaktovat nás můžete na telefonu: 774 855 749.