Příběhy z praxe

V terénní práci neexistuje stereotyp. Příběh pana Petra je toho důkazem

Bc. Jana Šromotová, terénní sociální pracovnice a Mgr. Leona Zemanová, vedoucí služby
Příběhy z praxe

Spolupráce jako výzva i klíč k úspěchu

Pan Petr opakovaně řídil pod vlivem alkoholu, a byl proto odsouzen k trestu odnětí svobody na dva roky. Jeho jediným přáním před nástupem do věznice bylo zajištění jeho maminky, o kterou do té doby pečoval právě on. Tohoto úkolu se ujala sociální pracovnice města Kostelec nad Orlicí, která mamince zajistila pobytovou službu, ve které je o ni patřičně postaráno. V průběhu června, měsíc před propuštěním pana Petra, se na pracovníky terénního programu tato sociální pracovnice obrátila s neobvyklou zakázkou. Vzhledem k dlouhodobé efektivní spolupráci mezi pracovníky terénního programu a pracovníky sociálního odboru v Kostelci nad Orlicí jsme se na spolupráci domluvili i tentokrát.
 
Pan Petr totiž projevil zájem o léčení své závislosti na alkoholu, a proto mu sociální pracovnice zajistila pobyt ve službě následné péče Dům pod Svahem. Jedná se o zařízení, které poskytuje podporu v nalezení cesty k trvalé abstinenci a začlenění zpět do společnosti. Nachází se v Havířově, což je téměř 250 km od věznice. Pan Petr projevil obavu, zda tuto cestu dokáže absolvovat sám a jestli bez dostatečné podpory ovládne svou závislost a po cestě se nenapije alkoholu.
 
Sociální pracovnice města Kostelec nad Orlicí zorganizovala první schůzku ve věznici, které se účastnila mimo jiné sociální pracovnice věznice a adiktolog. My jsme se měli možnost seznámit s panem Petrem a představili jsme mu náš terénní program. Domluvili jsme se na tom, jak by doprovod do Havířova mohl proběhnout.
V den propuštění jsem v 9 hodin zazvonila na bránu věznice, kde jsem netrpělivě vyčkávala na příchod pana Petra. První chvíle “na svobodě” pro něj byly tak trošku hektické. Během dvou minut jsme museli doběhnout na zastávku a nasednout do jediné linky městské hromadné dopravy, která kolem věznice jezdí.
Odjezd vlaku jsme ale nezmeškali a úspěšně vyrazili na čtyřhodinovou cestu do Havířova. Po cestě mi pan Petr vyprávěl o svém životě i pobytu ve věznici. Také jsme společně pročetli veškeré dostupné informace o Domě pod Svahem, aby měl představu, co jej čeká. Stihli jsme společně také vyřídit několik administrativních úkolů - vyplnit formulář pro telefonního operátora, odeslat e-mail a projít si podklady z úřadu práce.
 
Po přestupu v Ostravě jsme dorazili do cílové stanice. Dům pod Svahem se nachází asi 20 minut chůze od vlakového nádraží. Při příchodu do komunity byl pan Petr přivítán sociální pracovnicí. Musel absolvovat dechový test na alkohol, který byl negativní. Poté nastal čas se s panem Petrem rozloučit a popřát mu štěstí. Měl radost, že cestu zvládl bez komplikací a děkoval mi za podporu. Přejeme panu Petrovi, aby se splnilo jeho velké přání, kterým je udělat ve svém životě takové změny, které mu umožní znovu pečovat o svou maminku.
 
 
Děkujeme městu Kostelec nad Orlicí a jeho sociálnímu odboru za podporu a vzájemnou spolupráci, pro některé klienty je zcela klíčová.