Příběhy z praxe

V jiném světě

Mgr. Martin Kirš
Příběhy z praxe
Na konci minulého roku jsem se s rodinou přestěhoval z rodného Brna do Hradce Králové. V Brně a shodou okolností v nedaleké Cerekvici nad Bystřicí jsem byl skoro 8 let učitelem na druhém stupni ZŠ. Letí to. Na sklonku roku 2022 se ocitám ve městě architekta Gočára a říkám si, co teď, Martine? Několik týdnů jsem procházel nabídky práce, byl jsem odhodlaný vstoupit do nových vod, ale pořád jsem měl pochybnosti o smysluplnosti nabízených prací. Až jsem zkraje února napsal do Aufori. Absolvoval jsem úvodní pohovor, stáž se Zuzkou a vzali mě mezi sebe. Ocitl jsem se v novém světě, který jsem do teď – z různých úhlů pohledu – moc neznal. Zkusím popsat, jak ho vidím očima učitele, který už má pár let odučeno.
 
Jako pedagog v programu Učí (se) celá rodina chodím doučovat děti přímo do domácností a dětem i rodičům pomáhám se vším, co se týká školy a výchovy. Nejde jen o dělání domácích úkolů a opakování učiva formou her, ale také o podporu při řešení komplexnějších problémů rodiny. Klientům nabízím pomoc při komunikaci se školou (včetně třeba doprovodu na třídní schůzky) a dalšími institucemi. Každý den, každý týden je jiný. Nechodím do hodin podle rozvrhu, ale sám si na každý týden plánuji, co budu dělat a kdy to budu dělat. Flexibilita, zároveň však zodpovědnost.
 
Už od prvních okamžiků v Aufori jsem si všímal, že se na poradách klade nemalý důraz na hodnoty, na nichž je organizace postavena, hodnoty, o kterých všichni zaměstnanci vědí a chovají se podle nich. To jsem doposud neznal. Školy jsou jako stroje, jedou setrvačností pořád dál a dál. Pravda, snaží se přizpůsobovat době (např. během COVIDu), jde to ale pomalu. Důraz na hodnoty mě v Aufori nadchnul. Týmovost a spolupráce. Kolegové se o případech, které řeší, baví, diskutují o nich, sdílejí informace, hledají pro klienta nejlepší řešení… Spolupráce mezi sociálním pracovníkem a pedagogem je velmi důležitá. Profesionalita a lidskost. Klientům pomáháme v nesnázích odborně a eticky, do žádných kroků je nenutíme. Podáváme pomocnou ruku, jsme empatičtí. Díky partnerskému přístupu můžeme být jakýmsi prostředníkem mezi klienty a institucemi (např. OSPODem)... Odvaha. Ctnost vycházející z našeho názvu, taktéž klíčová morální hodnota. Odvaha řešit problémy. Odvaha jít do nekomfortního prostředí. Odvaha najít odvahu klientovu…
 
Rád bych zmínil ještě jednu nedílnou součást práce v Aufori – porady, intervize, supervize, různá setkání s erudovanými osobnostmi z oboru. Kdyby se alespoň v nějaké míře podobné předávání zkušeností a sdílení mnohdy nelehkých a emočně náročných případů objevilo také na školách, jsem přesvědčen o tom, že by to učitelům pomohlo snáz zvládat různé situace, na které jsou často sami, a zároveň sloužilo jako důležitá prevence syndromu vyhoření.
 
Rozdílů mezi státním školstvím a rozvíjející se neziskovou organizací je, jak asi každý tuší, nespočetně. Uvědomuji si, že – zvlášť na druhém stupni – není vždy jednoduché a ani v časových možnostech učitele mít dokonalý přehled o všech žácích, které učí, z jakého jsou prostředí, co je trápí v osobním životě apod.
Podle mého názoru by si práci pedagoga v terénu měl každý učitel zažít aspoň na týden nebo dva. Třeba by měl pak větší pochopení pro to, proč žák nemá domácí úkol, proč žák opět nedonesl peníze na koncert, proč žák nosí špinavé oblečení...

 

Je veřejným tajemstvím, že se s přicházejícím novým školním rokem s Aufori rozloučím. Au-for-i (Audacem fortuna iuvat) teď slavila 10 let od svého vzniku. Poznal jsem ji jako odvážnou a lidskou organizaci, stojící na pevných hodnotových základech, zároveň však dívající se progresivně vpřed. A díky tomu má nadějnou budoucnost, věřím a přeji si to. Odvážnému štěstí přeje.