Příběhy z praxe

V červenci naše „Saska“ oslavila dva roky

Mgr. Šárka Jirásková
Příběhy z praxe
V červenci 2022 jsme v Aufori registrovali Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, která rozšířila stávající program pro ohrožené rodiny a stala se nedílnou součástí nabídky našich služeb. Rodinám v „Sasce“ nejčastěji pomáháme překonávat problémy, které souvisí s nepříznivou finanční situací, nevhodnými bytovými podmínkami, ztrátou zaměstnání, péčí o děti a domácnost, ale také se školou nebo zajištěním zdravotní péče.
Za ty dva roky naši sociální pracovníci spolupracovali již se 126 rodinami z 26 různých obcí na Hradecku a Náchodsku.
Sociální pracovníci za rodinami dojíždí přímo do jejich domácností. V případě potřeby klienty doprovází na úřady, škol, k lékařům a všude tam, kam je potřeba. Úzce spolupracují se sociálními pracovníky měst, pracovníky OSPOD a dalšími návaznými službami, které jsou v podpoře ohrožených rodin důležité. A za tu dobu, co sociální služba běží, byli svědky mnoha lidských příběhů.
Jedním z nich je příběh Aničky, která žije jen se svou babičkou.
Babička, paní J., chodí pravidelně do zaměstnání a pobírá na vnučku výživné od jejích rodičů. I přesto její finance nestačily na zajištění všech potřeb. Klientce jsme proto pomohli podat žádosti o dávky státní sociální podpory a následně ji na úřad práce i doprovodili. Klientka se nám po čase svěřila, že jí trápí dluh u dodavatele energií. Paní J. jsme naučili pracovat s aplikací dodavatele a pomohli sjednat pravidelné splátky, které se jí nakonec postupně podařilo uhradit. Nyní se paní J. daří aplikaci pravidelně kontrolovat, hradit zálohy a nevytvářet nové dluhy.
 
V průběhu spolupráce Anička projevila zájem o účast na letním táboře. Díky spolupráci se sociální pracovnicí města se podařilo získat finanční podporu a vybrat vhodný letní tábor, který byl holčičce uhrazen. S odjezdem souvisela pomoc s vyplněním přihlášky, podpora při komunikaci s organizátorem tábora a domluva vyšetření u pediatra, kterého však v té době Anička neměla. S babičkou jsme společně kontaktovali pediatry z blízkého okolí. Všichni však již bohužel měli naplněnou kapacitu. Nakonec se podařilo sehnat pediatra v oblastní nemocnici, kam jsme Aničku doprovodili. Kromě potvrzení na tábor Anička tak konečně získala i svého praktického lékaře. Tábora se nakonec opravdu zúčastnila, ještě dlouho nám s radostí vyprávěla o všech zážitcích, které si odsud odnesla.
Jiný příběh píše paní M., která sama vychovává svého syna
Honzu.
Sociální pracovnice jim nejprve pomáhala s výběrem střední školy a když zjistila, že by si Honza přál jít na zedníka na SOU v Hradci Králové, pomohla rodině sehnat potřebné informace k přijímacímu řízení a společně s Honzou a maminkou vyplnili elektronickou přihlášku. A tak by měl Honza od září nastoupit na svoji vysněnou školu.
 
Paralelně se sociální pracovnice věnovala paní M., která hledala zaměstnání a nové bydlení, trápily jí exekuce a také psychické problémy. Krok za krokem se společně věnovaly jedné starosti za druhou.
 
Po měsíci spolupráce klientka nastoupila do nového zaměstnání na hlavní pracovní poměr, kam nyní dochází brigádně i Honza. Z nevyhovujícího bydlení se rodina přestěhovala na městskou ubytovnu. Pro klientku se podařilo zajistit ambulantní psychologickou podporu a také konzultace v Občanské poradně, kde klientka začala aktivně řešit svoje dluhy. Aktuálně si společně s naší sociální pracovnicí chystá návrh na zvýšení výživného a řeší trávení volného času dospívajícího Honzy.
 
Tyto dva příběhy jsou pouze malou ukázkou toho, v čem mohou být sociální pracovníci „Sasky“ pro rodiny důležití. S poskytováním této služby jsme nyní na začátku třetího roku. Přáli bychom si, abychom v dalších měsících a letech mohli podpořit co možná nejvíce ohrožených dětí a rodin z našeho území.