Příběhy z praxe

V Aufori rodiny podporujeme, aby trávily volný čas smysluplně

tým pracovníků Aufori
Příběhy z praxe
Rodinám, zapojeným do programu „Učí (se) celá rodina“, pomáháme překonávat problémy, které nezvládají řešit vlastními silami. Kromě výchovy, péče o děti, plnění školní docházky a hospodaření řešíme s rodinami také to, zda a jak tráví svůj volný čas.
 
Rodiny zapojené do našich projektů se často nachází v nelehké životní situaci spojené s finančními problémy. Nemohou si proto dovolit využívat služeb, ke kterým má většinová společnost běžně přístup. Proto se při práci s rodinou snažíme společně hledat reálné a dostupné možnosti trávení volného času, a to nejen pro jejich děti, ale také pro ně jako celou rodinu. Věříme totiž, že smysluplné trávení volného času má smysl!
 
Na to, jak se to daří, jsme se zeptali Mgr. Adély Poloprudské, která v Aufori působí jako sociální pracovnice a s ohroženými rodinami je denně v kontaktu: „Rodiny dle mých zkušeností tráví volný čas spíše neorganizovaně, podle svých možností – venku na hřištích, děti chodí za kamarády, sledováním TV atd. Rodinám se v rámci podpory trávení volného času snažím nosit nabídky volnočasových akcí, které jsou bezplatné. V podmínkách Hradce Králové jde nejčastěji o kulturní a volnočasové akce, pořádané pod záštitou města, jako jsou například Slavnosti královny Elišky a Den Labe, nebo zábavný doprovodný program, který nabízejí místní obchodní centra. Většina rodin se snaží tyto aktivity využívat.“
Abychom rodiny podpořili ve smysluplném trávení volného času jako Aufori aktivně, pořádáme pro ně za podpory Města Hradec Králové od roku 2015 sociálně aktivizační akci s názvem Baví se celá rodina.
Od roku 2017 to děláme dvakrát ročně, nejen v letním, ale také v zimním období. Letos jsme například rodinám nabídli možnost podívat se spolu s námi v pátek 15. února 2019 do divadla Drak. Děti s rodiči prošli labyrintem do Dračí laboratoře, multimediální herny s moderními trenažéry, kde si vyzkoušeli různé divadelní profese. Pod vedením dvou hereček divadla se zúčastnili workshopu výroby stínové loutky, kterou si z akce odnesli domů jako dárek. Již nyní se připravujeme a těšíme na letní – prázdninovou – variantu akce Baví se celá rodina.