Na skupinách „učíme se učit“ budeme lépe reagovat na specifické potřeby účastníků

Mgr. Daniela Štohandlová, Mgr. Lenka Matoušková
Skupina „učíme se učit“ je skupinové setkání, kde děti pomocí speciálních pracovních listů rozvíjí schopnost myslet, vyjadřovat se a učit se. V roce 2022 jsme realizaci těchto skupin pro děti v mladším školním věku rozšířili i do Jaroměře. V Hradci Králové si lektorka rozšířila kvalifikaci o kurz FIE Basic, takže nově můžeme na skupině lépe reagovat na specifické potřeby jejích účastníků.

Kolegyně, Mgr. Daniela Štohandlová, vede hradeckou skupinu „učíme se učit“ v Aufori již třetím rokem. Zeptali jsme se jí, v čem vidí výhody rozšiřujícího kurzu FIE Basic – o co vlastně jde, komu je Basic určený a které materiály Ti přijdou zvlášť vhodné pro cílovou skupinu dětí ze sociálně ohrožených rodin? 

Kurz FIE Basic je primárně zaměřený na děti ve věku 3-8 let, ale je velmi dobře využitelný i u starších dětí se speciálními potřebami a u dětí, u kterých jsou kognitivní funkce na nízké úrovni. Děti nejen z naší cílové skupiny často selhávají v plnění úkolů ne kvůli nedostatku znalostí nebo nízkému intelektu, ale kvůli nízké míře dovedností v oblasti tvoření strategií pro vyřešení úkolu. Díky FIE Basic se děti naučí lépe se orientovat v zadání úkolu, naučí se tvořit a následně využívat vhodné strategie, díky kterým se jim úkol podaří splnit. Děti se dokáží lépe soustředit a zaměřovat se na řešení úkolu. Jsou schopni hledat svá vlastní řešení, díky kterým získávají větší sebedůvěru. U dětí se dále rozvíjí vyjadřovací schopnosti, rozšiřuje se jim slovní zásoba a naučí se vhodným způsobem argumentovat v kolektivu dalších dětí.

Z jednotlivých instrumentů bych vyzdvihla pracovní listy ‚Emoce‘, které rozvíjí sociální dovednosti dětí, učí se v nich poznávat emoce svoje i druhých, učí se, jak na emoce reagovat a jak být vůči ostatním empatičtí. Díky instrumentu ‚Od jednotky ke skupině‘ se děti naučí mimo jiné základní matematické operace, jako je násobení a dělení. Nenaučí se je pouze používat, ale porozumět jim. Tyto matematické dovednosti jsou základem úspěchu pro další pokračování v matematice a u naší cílové skupiny často chybí i ve vyšším věku. Do FIE Basic je také zapojen materiál ‚Taktilní vnímání‘, ve kterém se děti učí vnímat předměty více smysly a tím se lépe soustředit. 

Odkdy s novými instrumenty začnete na skupině pracovat? 

Teď je pro děti objednáváme a začneme co nejdříve. Skupina běží v novém roce bez přerušení a zároveň přibíráme případné nové zájemce.“

Skupiny "učíme se učit" probíhají s podporou Ministerstva práce a sociálních věcí, Královéhradeckého kraje a Města Hradec Králové.

učíme_se_učit_2022-1

Autorky: Mgr. Daniela Štohandlová, Mgr. Lenka Matoušková

V pátek 24. května bude ambulance Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Hradci králové z provozních důvodů uzavřena. Kontaktovat nás můžete na telefonu: 774 855 749.