Příběhy z praxe

Učí se celá rodina – region Mezi Úpou a Metují II

Vendula Bubelová, DiS.
Příběhy z praxe

 

Na konci března 2022 jsme v Aufori ukončili realizaci projektu „Učí se celá rodina –
region Mezi Úpou a Metují II“. Za finanční podpory Operačního programu
Zaměstnanost Evropského sociálního fondu jsme na tomto území působili od září
2020, takže 19 měsíců. V průběhu projektu se do programu zapojilo celkem 46
ohrožených rodin.
 
Těm účast v projektu doporučil nejčastěji pracovník oddělení sociálně právní ochrany
dětí (SPOD).

 

Celkem jsme pracovali se 115 nezletilými dětmi a 78 dospělými osobami.

 

Region „Mezi Úpou a Metují“ byl pro nás zajímavý tím, že zahrnuje obce, které spadají
hned pod tři různá oddělení sociálně právní ochrany dětí. Spolupráci jsme navázali se
sociálními pracovníky a pracovnicemi v Jaroměři, Náchodě a Novém Městě nad Metují.
Na základě jejich poptávky jsme navštěvovali ohrožené rodiny v 15 různých obcích
regionu, včetně malých vesniček, kam cesta hromadnou dopravou trvala i více než
hodinu a vyžadovala minimálně 3 přestupy mezi vlaky a autobusy. Po hodinové schůzce
v rodině pak následovalo dvouhodinové čekání na zpáteční spoj. Byly to situace, kdy
jsme kvůli časové efektivitě raději využívali komfortnější cestu autem, přestože jinak
v Aufori cestujeme spíše hromadnou dopravou a šetříme tak finance i přírodu.

 

„U mé žákyně byla tato spolupráce velice efektivní, došlo ke zlepšení prospěchu“,
hodnotí naše působení v rodině třídní učitelka.
Kromě intervencí sociálních pracovnic působily v rodinách i pedagožky, které dětem
asistovaly při domácí přípravě do školy a děti doučovaly. Za dobu trvání projektu
podpořily celkem 48 dětí. V jejich zájmu navázaly kontakt celkem s 28 učiteli ze
základních škol v regionu. V průběhu realizace projektu nám přišlo velmi pěkné
hodnocení od třídní učitelky jedné z doučovaných dívek: „U žákyně Emy* byla tato
spolupráce velice efektivní. Žákyně se zapojila do vyučovacího procesu, měla nastavený
pravidelný režim a došlo u ní i ke zlepšení prospěchu. Jsem ráda, že budu i nadále
s paní Žihlovou (pozn. pedagožka programu) v kontaktu, neboť pomoc žákům s plněním
úkolů a procvičováním učiva je v sociálně slabých rodinách velice užitečná a
potřebná.“ Děkujeme!
 
*jméno bylo změněno