Tváří v Tvář

Eva Žitná, Magdaléna Černá
Zažili jste někdy pocit, že děláte to, co je užitečné a správné? Pokud ano, víte, že je to pocit úžasný. Máme štěstí, že jej můžeme zažívat i při naší práci sociálních pracovníků. Je to každodenní výzva i pro nás samotné, a to hlavně z toho důvodu, že nikdy nesmíte „usnout na vavřínech“.

Každý den se chceme zlepšovat v tom, co děláme. Učit se, školit se a navštěvovat širokou škálu kurzů. Jedním z nich je například Kurz krizové intervence - Tváří v Tvář, který jsme s kolegyní absolvovaly. Již podle názvu jsme věděly, že kurz bude nejen školou, ale i silným zážitkem pro nás samotné. Naše práce je totiž velmi rozmanitá, co se týká potřeb našich klientů. Každý člověk vyžaduje individuální přístup a každý jednotlivý příběh vyžaduje individuální využití krizové intervence.

Jedním z podstatných momentů využití krizové intervence v naší práci jsou chvíle, kdy se naši klienti nachází v tíživých situacích s „myšlenkami opustit tento svět“. Komunikace s nimi je velmi citlivá a choulostivá. Při kurzu jsme se naučily, že pro klienta je velmi důležité, aby tyto myšlenky pojmenoval a pokusil se o nich mluvit otevřeně. Pochopily jsme, jak je podstatné si s klienty domlouvat drobné, ale velmi zásadní kroky. Například pevně stanovený termín nadcházející schůzky či telefonátu. I tímto malým krokem může klient získat čas a má šanci nahlédnout na danou situaci z jiného úhlu. 

Nejen aktivní komunikace, ale naopak umění mlčky naslouchat, je další metodou, kterou jsme si díky kurzu osvojily. Je při ní zapotřebí odhadnout situaci, kdy je nutné právě jen naslouchat a být „Tady a Teď“. V těchto chvílích se snažíme odpojit vnitřního sociálního pracovníka, který neustále hledá řešení ke každé vzniklé okolnosti. „Dát prostor tichu“ využíváme například s oběťmi domácího násilí. Je pro nás důležité, aby klient cítil, že i když oba mlčíme, tak tu pro něj jsme. Vidíme ho, vnímáme ho a poskytujeme mu bezpečné útočiště, kde neexistuje „trapné ticho“. Ať už je to na schůzce první či páté, největší odměnou pro nás je chvíle, kdy se sám rozhodne s námi sdílet své myšlenky, pocity či emoce. 

 „Nejste na to sami“ či „Jsme tu pro Vás“ jsou jedny z vět, které našim klientům říkáme. Nejen slova, ale právě činy, jako je například společné hledání způsobů, jak z tíživých situací ven, můžou poskytnout klientovi zmíněný pocit bezpečí, důvěry a především opravdovosti. A to je pro nás jedním z hlavních faktorů správně odvedené práce. 

Já i moje kolegyně si vážíme příležitosti sdílet s vámi tyto řádky. Kurzy krizové intervence nám přinesly nové zkušenosti a posunuly nás vpřed víc, než bychom samy čekaly, a to nejen v profesním, ale i osobním životě.

Autorky: Eva Žitná, Magdaléna Černá - terénní pracovnice

Copywriting: Kristýna Mráziková