Příběhy z praxe

Truhláři, kuchaři, pečovatelé nebo pekaři. Naši studenti se úspěšně dostávají na střední

Autoři: tým pedagogů programu Učí (se) celá rodina
Příběhy z praxe

Náročná cesta za studiem na střední škole 

Jedním z cílů naší spolupráce s rodinami v programu “Učí (se) celá rodina” je úspěšné ukončení povinné školní docházky. Tím však proces vzdělávání nekončí, a proto s dětmi i rodiči pracujeme na tom, aby školáci absolvovali také střední školu nebo střední odborné učiliště. Naši sociální pracovníci i pedagogové jsou rodinám oporou během celého dlouhého procesu, který bývá často komplikovaný a nepřehledný. S dětmi a jejich rodinami začínáme výběr střední školy řešit již jejich předposlední rok na základní škole. Se všemi dětmi probíráme jejich možnosti, snažíme se zjistit jejich zájmy a motivovat je k dalšímu vzdělávání.
Některé děti jsou však kvůli dosavadní zkušenosti se školou a vzděláváním tak demotivované, že nad středními školami ani uvažovat nechtějí. Bavíme se s nimi tedy o představách o jejich budoucím životě a probíráme jednotlivé kroky, které je potřeba k jejich vysněnému povolání absolvovat

V cestě za vysněným povoláním stojí mnoho překážek

Některé školy jsou finančně náročné, některé nejsou v dojezdové vzdálenosti, některé školy vyžadují specifické pomůcky, které jsou často také velmi drahé. A některé školy vůbec neexistují - například na popeláře nebo influencera se nevyučíte.
 
Až do poslední chvíle se snažíme s dětmi vylepšit známky a doladit představu o dalším vzdělávání. Pokud se někdo z dětí rozhodne, že půjde na maturitní obor, pomáháme mu s přípravou na přijímací zkoušky. V tomto období také bývají dny otevřených dveří na SŠ, kde asistujeme rodinám při online přihlášení. Jakmile začne druhé pololetí, nastává pro všechny deváťáky shon:
 
 • je čas vyplnit přihlášky
 • zařídit razítko školy a potvrzení od lékaře
 • odnést přihlášky na střední školy
 • vyzvednout si a neztratit zápisový lístek
 • čekat na dopisy o zahájení přijímacího řízení
 
Všechny tyto kroky je potřeba obstarat poměrně rychle a na rodiny zapojené v našem programu to klade velké nároky. Během všech kroků tedy nabízíme doprovody a podporu rodičům i dětem.
Například Lucku s maminkou jsme letos doprovodili při vyzvednutí přihlášek a zápisového lístku, Honzu pro razítko k lékaři, Lukáše zase při odevzdávání přihlášek na střední školy. Všichni společně netrpělivě čekáme na duben, kdy se rozhodne o přijetí či nepřijetí.
Děti jdou na přijímací zkoušky, kam jsme například doprovodili Martina, abychom mu poskytli podporu. Některé školy vyžadují s uchazeči osobní pohovor, kam jsme pro změnu doprovodili Lukáše. Naopak Veronika, která je na útěku z výchovného zařízení, se na pohovor dostavit nemohla. S maminkou i školou se nyní snažíme vymyslet schůdné řešení této situace.
Pokud je dítě u přijímacího řízení úspěšné, pomůžeme rodinám s vyplněním a odevzdáním zápisového lístku. Když se stane, že dítě úspěšné není, pomůžeme rodinám odvolat se proti rozhodnutí o nepřijetí a případně podat další přihlášky do druhého kola přijímacího řízení. I zde rodiny ocení náš doprovod.
 
Nakonec jsou děti, které se rozhodly pokračovat ve svém vzdělávání, na nějakou střední školu úspěšně přijaty. Letos se nám sešlo mnoho dětí, které již od září budou studovat školy s nejrůznějším zaměřením. Z každého takového žáka, který se na konci naší spolupráce promění ve studenta, máme vždy velikou radost.Budou z nich:
 
 • číšnice
 • prodavačky
 • kuchaři
 • pečovatelky
 • cukráři
 • pekaři
 • opraváři zemědělských strojů
 • nebo truhláři
 
 
Autoři tým pedagogů programu Učí (se) celá rodina