Příběhy z praxe

Terénní program má smysl – po drobných krůčcích a při troše štěstí lze zlepšovat obtížnou situaci našich klientů

Bc. Leona Horáčková
Díky registrované sociální službě Terénní programy vyjíždějí skoro denně terénní pracovníci do celého Královehradeckého kraje a pracují s lidmi ohroženými sociálním vyloučením či chudobou. Služba terénní programy je od 1. 1. 2016 financována z Evropského unie v rámci projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV (CZ.03.2.60./0.0/0.0./15_005/0000052). 
 
Realizace projektu končí k 30. 6. 2019. Terénní pracovníci budou ale nadále vyjíždět do různých míst Královéhradeckého kraje díky financování z prostředků MPSV prostřednictvím Královéhradeckého kraje.
V terénním programu podporujeme sociální fungování a začlenění lidí, kteří žijí
v nepříznivých podmínkách.
Zmíněné poslání se může zdát na první pohled příliš obecné, díky tomu se ale práce terénních pracovníků může soustředit na různorodou škálu problémů a škálu nepříznivých situací, se kterými se naši klienti potýkají.
Samotná cílová skupina je velice široká, naším klientem se může stát člověk bez
domova, matka samoživitelka, jedinec v kontextu rodiny či senior. Tyto zmíněné „skupiny“ ale pojí jeden jev a tím je chudoba či nelehká životní situace způsobena chudobou.
Jednou z výhod terénního programu je fungování přímo v přirozeném prostředí klientů. Nejen že pracovník poskytuje službu tam, kde se klient cítí dobře, a díky tomu se spolupráce naváže snadněji. Pracovník se ale i často dostává do lokalit, kde má možnost poznat celou komunitu a pracovat s ní.
 
Od roku 2016 služby terénního programu zajišťuje 10 úvazků pracovníků. V rámci služby terénní programy byla poskytnuta pomoc a podpora téměř 690 klientům, se kterými se pracovalo nejčastěji na zakázkách spojených s problematikou bydlení, zaměstnání, dluhů či zdraví. Během realizace projektu proběhlo více než 17 500 schůzek, při kterých sociální pracovníci např. mapovali klientovu situaci, nabízeli možná řešení dané situace nebo dohlíželi na to, že dochází díky navrhovaným řešením ke změně v nepříznivé situaci klienta.
 
Intenzita setkávání a poskytnuté pomoci ze strany pracovníka se vždy odvíjí od situace a schopností daného klienta. Někdy se může zdát, že pracovník s klientem pracuje na malých či bezvýznamných krocích. Díky těmto krokům ale klient získává sebedůvěru a je postupně schopen dělat kroky větší a větší, díky kterým dojde k samotné změně v jeho životní situaci. Ve většině případů je pracovník oporou klientovi při zvládání nelehkých situací a četných problémů, která je založena na jejich vzájemné důvěře. Od začátku projektu jsme zaznamenali cca 750 dosažených změn, které vedly ke zlepšení životní situace našich klientů.
 
Od roku 2016 došlo v terénu k menším změnám, které nejsou způsobeny pouze migrací naší cílové skupiny nebo změnou kumulace cílové skupiny na určitých místech. Naši práci s klienty do jisté míry ovlivňuje samozřejmě i celková situace ve společnosti. Tyto změny zaznamenala i naše pracovnice Petra Rojíková, která s klienty v terénu pracuje od června 2015.  Popisuje: „Když jsem začínala, řešily se pomalu jen zakázky exekuce a dluhy, spolu s hledáním zaměstnání. Nyní je nejčastější zakázka nalezení bydlení. Dříve se dalo najít alespoň volné místo na ubytovně, v současné době je to ale nemožné, jelikož jsou obsazeny nejčastěji pracovníky z pracovních agentur“. A dodává: „V současné době přibývá i takových klientů, kteří jsou hendikepovaní nebo mají zdravotní problémy. Tyto osoby mají většinou přiznán invalidní důchod, který není vyplácen.“
Chudoba, do které se naši klienti dostali, je velký začarovaný kruh tvořený mnoha drobnými problémy. Dostat se z tohoto kruhu je pro ně velmi nelehké a spolupráce je často dlouhodobá. Během tří uplynulých let však vidíme, že to má smysl – že po drobných krůčcích a při troše štěstí lze zlepšovat obtížnou situaci našich klientů.
V pátek 24. května bude ambulance Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Hradci králové z provozních důvodů uzavřena. Kontaktovat nás můžete na telefonu: 774 855 749.