Příběhy z praxe

Naše kapacity navyšujeme na území „mezi Úpou a Metují“

Mgr. Lenka Matoušková
Na území Náchodska pomáháme ohroženým rodinám už od r. 2018. Od července zde navyšujeme personální kapacity a program „Učí (se) celá rodina“ rozšiřujeme na území Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují.
 
Projekt zahrnuje aktivity z oblasti sociálně právní ochrany dětí, které směřují k sociálnímu začleňování osob, které žijí v nepříznivých podmínkách a které pečují o malé děti. Jedná se o preventivní program pro ohrožené rodiny, jehož cílem je přispět k obnovení narušených funkcí těchto rodin a jejich stabilizaci.
V praxi to znamená, že naši odborní pracovníci budou navštěvovat zapojené rodiny přímo v jejich domácnostech a budou jim pomáhat zvládat nároky, které jsou na ně kladeny ze strany společnosti – zejména úřadů a škol.
Témata, která se s rodinami řeší nejčastěji, se týkají povinné školní docházky a školního prospěchu, péče o děti a domácnost či hospodaření. Rodina, zapojená do programu, by měla postupně měnit svoje podmínky tak, aby se předešlo hrozbě odebrání dětí z rodiny, nebo natolik, aby se dítě umístěné mimo rodinu mohlo co nejdříve bezpečně navrátit zpět.
 
Region MAS Mezi Úpou a Metují zahrnuje celkem 36 obcí – 19 obcí v ORP Náchod, 11 obcí v ORP Jaroměř a 6 obcí v ORP Nové Město nad Metují.