Stali jsme se členy Sítě k ochraně demokracie. Pojďte ji chránit s námi!

Demokracii a lidská práva bereme v Aufori vážně. Proto jsme se rádi přidali mezi desítky firem a neziskových organizací, které se chtějí podílet na ochraně demokratických hodnot.
Zní to vznešeně, ale je to vlastně úplně praktická věc. V Síti k ochraně demokracie je několik expertních skupin, které průběžně sledují a vyhodnocují hrozby pro demokratické principy našeho státu. Pokud se taková hrozba objeví, informaci o ní dostanou všichni členové Sítě. Ti o tom mohou dál informovat veřejnost na svých sítích a tím pomoci k zajištěné včasné reakce občanské společnosti. Na hrozbu může zároveň upozornit také jakýkoliv člen Sítě.
Na život ve svobodné a demokratické zemi jsme si už zvykli, přitom to není samozřejmost. O demokracii je potřeba pečovat a chránit ji, aby tady zůstala i pro další generace.
Pokud se na tom také chcete podílet, přidejte se na https://www.ochranademokracie.cz/ - čím více nás bude, tím rychleji můžeme hrozbu odvrátit.