Spojili jsme se, abychom pomáhali žákům, ohroženým školním neúspěchem

tým pracovníků Aufori, o.p.s., Diakonie ČCE Milíčova domu v Jaroměři a Základní školy Josefov
Pracovníci Aufori, Diakonie ČCE Milíčova domu v Jaroměři a Základní školy Josefov se společně dohodli na účinné a intenzivní spolupráci ohledně žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Spolupráce je možná díky využití finanční podpory z Programu na podporu integrace romské menšiny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Co jsme udělali nově?

Vytvořili jsme novou pozici koordinátora spolupráce mezi Základní školou Josefov a rodinami žáků se sociálním, ekonomickým a kulturním znevýhodněním.

Co bylo naším cílem?

Naším cílem bylo usnadnit učitelům zprostředkovávání odborné pomoci potřebným rodinám. Dalším cílem bylo zlepšení komunikace a efektivnější spolupráce mezi ohroženými rodinami a školou a poskytnutí intenzivnější podpory ohroženým žákům, které žijí v sociálně vyloučené lokalitě v Josefově.

Co konkrétně spolupráce znamenala?

Řešili jsme s rodiči, aby se více zajímali o školní výsledky svých dětí, evidovali důležité termíny jednání ve škole a dodržovali je. Vedli jsme rodiče k tomu, aby zajistili pro děti potřebné školní pomůcky a vybavení, které potřebují k výuce.Asistovali jsme dětem při přípravě do školy a doplňování zameškaného učiva z důvodu absence při vyučování.Podporovali jsme děti v oblasti pravidelné školní docházky. Vysvětlovali jsme rodičům potřebnost dodržování školou stanovených pravidel.
 
Od září od prosince 2022 se do projektu zapojilo celkem 43 žáků. U 28 žáků se podařilo nastavit pravidelné doučování. V zájmu žáků jsme byli v kontaktu (při zajišťování učebních matriálů a poskytování zpětné vazby z průběhu doučování) celkem s 11 pedagogy Základní školy v Josefově.  Jedna paní učitelka k naší spolupráci uvedla: „Mám ve třídě žáky, se kterými je potřeba po vyučování pracovat a jsem ráda, že se jim můžete věnovat.“
 
Sociální pracovnice z Milíčova domu k realizaci projektu řekla: „Podařilo se nám, myslím, zachytit děti, se kterými žádná návazná služba doteď nepracovala. Díky projektu máme těmto rodinám možnost nabídnout intenzivnější spolupráci v rámci našich služeb a programů.“ 
 
Podle koordinátorky spolupráce, Bc. Anety Žihlové, i podle vedení základní školy v Josefově se systém spolupráce podařilodobře nastavit a bylo by prospěšné, aby se v projektu mohlo pokračovat i v novém roce 2023. Úzkou spolupráci zainteresovaných organizací považujeme v oblasti péče o ohrožené děti za zásadní a velmi potřebnou.