Příběhy z praxe

„Sociální pracovnice z Aufori? Nejlepší člověk, kterého jsem mohla potkat…“

Mgr. Lenka Matoušková
Příběhy z praxe
Díky podpoře z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu jsme po dobu třech let aktivně podporovali sociálně ohrožené rodiny na Hradecku a Jaroměřsku. Realizace projektu byla k 31. 8. 2020 ukončena a my nyní hodnotíme, co se podařilo a jak budeme směřovat náš program dál.

 

Do projektu jsme v jeho průběhu zapojili celkem 191 ohrožených rodin - 247 rodičů a zákonných zástupců a 281 dětí do 15 let.
Z velké části se jednalo o rodiny, které dostaly doporučení ke spolupráci od svého klíčového pracovníka z oddělení sociálně právní ochrany dětí. Do spolupráce s rodinami ale aktivně zapojujeme také další zainteresované strany – širší rodinu, návazné služby a velmi často školy. Co pro konkrétní učitele naše spolupráce znamená, jsme se zeptali přímo jich: „Tuto pomoc vítáme, práce se žáky je přínosná a na žácích je vidět zlepšení a pokrok. Je důležité, pokud nefunguje rodina a s dítětem se nemůže učit, že tady je Aufori a může nahradit tuto stránku vzdělávání“, napsala třídní učitelka z jedné základní školy v Hradci Králové.
 
Pozitivně reagují většinou na nabídnutou pomoc i rodiny. To, co oceňovali klienti nejčastěji, se týkalo praktické pomoci („pomohli nám prodloužit nájemní smlouvu, vyřídit invalidní důchod, dětem se školou, aby to pochopily, protože já jsem to neuměla“), ale také osobního lidského přístupu („sociální pracovnice byla ochotná, spolehlivá a upřímná, byl to ten nejlepší člověk, jakého jsem mohla potkat“).
 
Dojemně se na konci projektu loučila s naší sociální pracovnicí, Janou Bašovou, například jedna klientka z Jaroměřska. Napsala: „Spolupráce s paní Bašovou byla naše ohromná podpora, taková druhá maminka. Pomohla nám se spousty věcma, který jsem dlouho odkládala a hromadily se mi z toho problémy, ale s paní Bašovou jsem všechno zvládla…Moc jí za všechno děkujeme. Její návštěvy, na které jsem se vždycky těšila, mi budou chybět.“ Kolegyně s klientkou a jejím partnerem řešila nelehkou situaci – rodiče ročního Tomáška* byli na začátku spolupráce závislí na návykových látkách, měli dluhy a finanční potíže. Z těchto důvodů přechodně ztratili možnost pečovat o svého syna. V průběhu spolupráce ale oba rodiče prošli úspěšně léčbou závislosti, po které jim byl syn svěřen do péče zpět. Rodina se přestěhovala, otec nezletilého má stabilní zaměstnání a dluhy rodina pravidelně splácí dle nastaveného splátkového kalendáře.
 
Kromě přímé práce v rodinách vznikala v průběhu realizace projektu také metodika s názvem Podpora chudých rodin a nastavení spolupráce pracovníků oddělení SPOD, základních škol a neziskových organizací, ve které jsme popsali praxi našeho programu podpory ohrožených rodin. Metodika je volně ke stažení na našich webových stránkách.
Věříme, že náš program, ve kterém pomáháme ohroženým rodinám, se osvědčil. V jeho realizaci budeme pokračovat i nadále.