Příběhy z praxe

Složitý rodinný příběh se šťastným koncem

Autorka: Martina Emanovská, terénní pracovnice
Příběhy z praxe

Srdce na dlani aneb i takový je obraz našeho klienta 

Upřímnost, vytrvalost, vyčerpanost, bojovnost a v neposlední řadě laskavost, tyto vlastnosti charakterizují paní Hanu. V myšlenkách mi zůstává spolupráce s ní a je mi „hnacím motorem“ a motivací pro další práci.
 
Tady se ukázalo, že nevzdávat se, nepodléhat bezmoci a hlavně jít za svým cílem má velký smysl. Vím, že získat důvěru klienta není někdy jednoduché, ale v tomto případě se to podařilo velice brzy. Hana byla otevřená, vstřícná a nakloněna spolupráci.
 
Paní Hanu jsem kontaktovala na žádost pracovnice sociálně-právní ochrany dětí. Společně se snažily řešit její velice špatnou finanční situaci, avšak nalézt nějaké řešení se jim dlouhodobě nedařilo. Klientku jsem tedy oslovila a snažila se načerpat co nejvíce informací o její rodině, o problémech, které potřebuje řešit. 
Zjistila jsem, že je samoživitelka, pobírá invalidní důchod, který je exekučně zatížený a zároveň je jejím jediným zdrojem příjmu. Hana je velice limitovaná zdravotním stavem, častými astmatickými záchvaty, neustále se opakující hospitalizací v nemocnici a následnou zdlouhavou vyčerpávající léčbou.
Pečuje také o syna, který má těžkou oční vadu. Naší snahou bylo nalézt řešení, aby si mohla po zaplacení nájemného a energií koupit jídlo, základní věci pro běžnou potřebu a synovi věci do školy. Na naše doporučení si vyřídila dávky příspěvek na bydlení a přídavky na dítě. Vzhledem k okolnostem a zdravotnímu stavu si také zažádala o průkaz ZTP, příspěvek na mobilitu a příspěvek na péči. Dlouhodobě také nedostávala žádné výživné na syna, a tak na naše doporučení tuto oblast řešila v občanské poradně a následně s insolvenčním správcem, který spravoval oddlužení otce, jenž měl výživné platit. Příspěvek na péči i mobilitu byl z nepochopitelných důvodů zamítnut, a tak si s naší pomocí sepsala odvolání k těmto rozhodnutím. Finanční rozpočet rodiny i přes vyřízené dávky stále jen obtížně dovoloval platit nájemné a náklady spojené s běžným chodem domácnosti. 
 
Po zaplacení všech výdajů zbývala klientce částka 500 Kč na měsíc. Bohužel situace se vždy zhoršila, když přišel nějaký nečekaný výdaj. V tomto případě se jednalo o synovy rozbité brýle, potřeboval by speciální. Oprava brýlí se pohybuje v řádu stovek a brýle speciální stojí okolo 5 000 Kč.
 
V rádiu jsem zaslechla, že nadace Leontinka přispívá na tyto pomůcky. Hana si zajistila veškeré podklady pro podání žádosti, potvrzení od lékaře, ale příspěvek nedopadl, protože syn nevlastní průkaz ZTP, což byla jedna z podmínek.
Nastává začarovaný kruh, paní Hana musí upřednostnit brýle pro syna, bez kterých se neobejde, ale není schopna uhradit nájem. Žádá o splátkový kalendář a tyto peníze jí zase chybí jinde. A tak stále dokola v začarovaném kruhu.
Nějaký čas jsme se pokoušely nalézt zaměstnání v chráněné dílně v místě bydliště, avšak paní Hana vzhledem k vážnému zdravotnímu stavu a prašnosti prostředí tam pracovat nemůže.
 
Od sociální pracovnice, kde Hana bydlí, jsem se dozvěděla o možnosti domácí práce. Sehnala jsem více informací a kontakt na firmu. Paní Hana si práci vyzkoušela a je ráda za to, že ji má, protože syn nastoupil na střední školu, kde vysoce vzrostly náklady na internát, stravu, zakoupení učebnic a dalších věcí. 
 
Hana pracuje i více než 12 hodin denně, velice ji to vyčerpává a ke zdraví jí to nepřispívá, ale bez této možnosti přivýdělku by to jinak nezvládla. Nakonec získala průkaz ZTP, příspěvek na mobilitu a příspěvek na péči v prvním stupni. I za tento malý příjem je velice ráda. I díky němu může totiž konečně například přispět na benzín své kamarádce, která ji pravidelně vozí k lékaři, a z toho má velkou radost. Nyní i výživné dostává Hana pravidelně a přišla navíc dobrá zpráva, že dluhy, které jí byly strhávány z důchodu, byly exekučními splátkami doplaceny, takže se příjem zvedl o další částku.
 
Jsem ráda, že se u klientky finanční situace zlepšila, díky tomu může řešit svůj zdravotní stav. Hana může odjet na doporučení lékařky do lázní, tolik potřebných pro zlepšení jejího zdravotního stavu. Doposud si nemohla z finančních důvodů tyto lázně dovolit. Konečně si odpočine, přijde na jiné myšlenky a doufám, že načerpá tolik pro ni důležitou energii.Hana se i přes veškeré nesnáze, zdravotní problémy a nepřízeň osudu snaží být stále optimistická, neztrácí humor a co je nejvíc, zapojila se na Vánoce do akce“ krabice od bot“. Podělila se i z toho mála, co sama má.
 
 
Autorka: Martina Emanovská, terénní pracovnice