Příběhy z praxe

Školní absence, neklasifikované předměty, reparát – přesto se Markéta s naší pomocí nakonec dostala na střední školu

Bc. Lucie Neumanová, Sára Halušková
V naší práci je důležité umět se radovat z každého malého pokroku či úspěchu, kterého rodiny, se kterými spolupracujeme, dosáhnou. O to větší radostí pak je, když se nám povede něco nejen velkého, ale zejména takového, co se zprvu zdálo být až nemožným. O jeden úžasný zvrat událostí z Náchodska se s vámi dnes podělíme.
 
S paní Novotnou a její dcerou Markétou* jsme začali spolupracovat na základě oslovení pracovnice OSPOD v březnu 2018. Rodina v době začátku naší spolupráce žila v pronajatém bytě, matka měla zaměstnání na plný úvazek, dcera byla žákyní 8. třídy základní školy.
Hlavním důvodem, proč nás OSPOD ohledně spolupráce s rodinou oslovil, byly vysoké a často neomluvené absence Markéty a s tím související další přidružené problémy ve škole, které byly důsledkem celkově nestabilního zázemí rodiny.
S klientkou jsme se proto zaměřili na řešení finanční situace rodiny. Paní Novotná měla pozastavenou insolvenci, dluh na nájemném, sestavovali jsme rodinný rozpočet. S Markétou začala intenzivně pracovat pedagožka programu podpory rodiny. Společně jsme navázali kontakt se základní školou, kam Markéta docházela, tam jsme zjišťovali informace o jejím celkovém fungování ve škole. Ve spolupráci s učiteli jsme sestavili plán spolupráce tak, aby Markéta zvládla dokončit 8. ročník povinné školní docházky a aby se v novém školním roce mohla začít připravovat na přijímací řízení na střední školu. Bylo proto potřeba dohnat a opravit potřebnou klasifikaci a domluvit se na úkolech, které Markéta vypracuje navíc.
 
Na krátkou dobu se zdálo, že se situace v rodině zlepší. Paní Novotná však ztratila zaměstnání a nedlouho poté měly přijít také o střechu nad hlavou. Rodině se podařilo najít pronájem, nové bydliště však bylo v jiném městě, než je Markétina škola, a nutnost každodenního dojíždění pouze umocnila stávající problémy. Klientka vystřídala několik zaměstnání, nakonec se jí podařilo opět na nějaký čas najít takové, které rodině vyhovovalo po všech stránkách – žádné zdlouhavé dojíždění, slušný výdělek, příjemný kolektiv, dobré směny.
 
Dočasná stabilizace rodiny však na zvrácení situace nestačila. Rodina často domluvené doučování rušila, do školy Markéta nadále chodila spíše sporadicky, důsledkem pak byly neklasifikované předměty a reparát. Léto bylo ve znamení intenzivní spolupráce pedagožky s dcerou paní Novotné, kdy se společně připravovaly na blížící se opravné zkoušky.
 
Situace rodiny se opět začala komplikovat na konci léta. Markétě se sice podařilo všemi opravnými zkouškami projít a postoupit tak do deváté třídy, klientka však nezvládala platit nájem, začala měnit zaměstnání, až nakonec opět přišly o bydlení. Paní Novotná se odstěhovala mimo region a Markéta byla svěřena do péče prarodičům. Pokračovaly jsme v podpoře Markéty v oblasti vzdělávání a ve společném soužití s prarodiči, se kterými měla matka s dcerou v minulosti problematický vztah. Společně se nám podařilo nastavit pravidla společného fungování, v rodině se zlepšila komunikace i vztahy celkově. Pedagožka pomáhala nezletilé s různými školními povinnostmi a zejména s přípravami na přijímací řízení na střední školu. Markéta se na doučování připravovala řádně, spolupracovala, snažila se. Po každém doučování byl vidět pokrok. Nakonec se jí podařilo ukončit poslední ročník povinné školní docházky bez jediné čtyřky a v září tohoto roku Markéta nastupuje na střední školu.
 
Ohromně nás potěšil také Markétin dědeček, který nám na začátku léta telefonoval a s velkým dojetím a vděkem se podělil o radost, kterou měl, když je s babičkou Markéta po návratu v poslední den školy radostně objímala a děkovala jim za projevenou péči a podporu. Zároveň prarodiče také zhodnotili spolupráci s námi:
„Díky Aufori, o. p. s., se podařilo pomoci vnučce dokončit povinnou školní docházku, hlavně díky doučování – a dostat se na střední školu. Vřele děkujeme za veškerou pomoc.“
Markéta má za sebou obrovský kus práce a udělala ohromný pokrok a my moc doufáme, že si tuto tendenci udrží i v jejím dalším studijním i životním směřování.
 
*jména byla změněna
V pátek 24. května bude ambulance Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Hradci králové z provozních důvodů uzavřena. Kontaktovat nás můžete na telefonu: 774 855 749.