Příběhy z praxe

Síťování jako klíč ke změně

Eva Žitná, Bc. Nela Bejblová
Příběhy z praxe
Život našeho klienta si můžeme představit jako zamotané klubíčko s uzlíky, přičemž každý uzlík představuje konkrétní výzvu, kterou klient potřebuje pomoci překonat. Někdy je jich tolik, že je efektivnější a prospěšnější přizvat další službu, která by klientovi poskytla další možnosti řešení a pomohla s rozuzlením situace.
Tento způsob práce souvisí s tzv. síťováním klienta, kdy různí poskytovatelé sociálních služeb spolupracují a propojují se s dalšími organizacemi či institucemi, aby klientovi poskytli komplexní podporu a péči.

Nyní si můžete přečíst, jak síťování může vypadat v praxi:

 
Klient, který se nacházel v obtížné životní situaci, potřeboval pomoc v několika klíčových oblastech: zajištění zaměstnání, bydlení a řešení dluhů. Společně jsme se pustili do hledání řešení těchto problémů.
 
Nejprve jsme se zaměřili na hledání zaměstnání. Klient byl odhodlaný najít si práci, ale nevěděl, jak správně postupovat. Naše pracovnice s klientem sepsala podrobný životopis, který zdůrazňoval jeho dovednosti a zkušenosti. Poté jsme se společně pustili do aktivního vyhledávání pracovních nabídek. Každou schůzku jsme procházeli inzeráty a klient obvolával zaměstnavatele, aby si domluvil pracovní pohovory.
 
Zároveň se ukázalo, že klient se musí v krátké době vystěhovat ze svého současného bydlení. Abychom předešli tomu, že zůstane na ulici, pracovnice klientovi nabídla několik možností dočasného ubytování, včetně noclehárny. Společně byla podána žádost do azylového domu, který by mohl klientovi poskytnout dlouhodobější přístřeší. Během této doby jsme také navázali spolupráci s pracovnicí sociálního odboru Magistrátu města Hradec Králové. Tato spolupráce byla klíčová pro zajištění potřebné sociální podpory a zprostředkování dalších služeb.
 
Klient se rovněž rozhodl řešit své finanční problémy, konkrétně dluhy, které ho tížily. Chtěl požádat o oddlužení, což je komplexní proces, který vyžaduje pečlivé plánování a přípravu. Pracovnice Aufori klienta doprovodila na schůzku do Poradny pro lidi v tísni. Zde klient začal spolupracovat na žádosti o insolvenci, která by mu mohla pomoci stabilizovat jeho finanční situaci a ulevit od tíživých dluhů.
 
Mezitím pracovnice Magistrátu města našla pro klienta vhodnou ubytovnu, do které se mohl okamžitě nastěhovat.
Během krátké doby se díky této koordinované spolupráci podařilo klientovi rozplést tři velké „uzlíky“, se kterými si nevěděl rady: najít si zaměstnání, bydlení a začít řešit i své dluhy.
Celý tento proces ukázal, jak důležitá je spolupráce různých sociálních služeb a organizací. Klient se díky naší pomoci mohl rychle postavit na nohy a začít nový život s větší jistotou a stabilitou. Tato zkušenost je jasným příkladem toho, že i v těžkých situacích lze najít účinná řešení, pokud je k dispozici správná podpora a motivace k překonání překážek.