Příběhy z praxe

S Aufori směrem ke zdárnému konci

Bc. Eva Krčálová
V programu „Učí (se) celá rodina“ pracujeme s desítkami rodin, kterým se snažíme pomoci v jejich těžké životní situaci. V některých rodinách zaznamenáváme drobnější úspěchy a v některých se nám daří spolupráci vést do zdárného konce.
 
Mezi takové rodiny řadím i spolupráci s rodinou Nových*, se kterými se nám daří naplňovat cíle spolupráce, což otvírá šanci na ukončení rodiny v evidenci oddělení sociálně právní ochrany dětí a v budoucnu i s námi.
 
S rodinou – matkou a jejím 14letým synem – jsem začala spolupracovat v květnu 2018, kdy nás oslovil kurátor z oddělení sociálně právní ochrany dětí. V té době byla situace v rodině následující: Paní Nová byla vedena v evidenci úřadu práce, brigádně roznášela letáky. Rodina žila v pronajatém bytě v Hradci Králové. Syn Lukáš*, který trpí vážným onemocněním, měl vysoké absence ve škole. Kvůli častým pobytům v nemocnici nebyl připraven na školní výuku, hrozilo mu propadnutí. Paní Nová pobírala dávky hmotné nouze, státní sociální podpory a příspěvek na péči I. stupně. S ohledem na zdravotní stav nemohla nastoupit do zaměstnání na plný úvazek.
 
Při prvních návštěvách v rodině jsme se zaměřovali na Lukášovu školní docházku. Navázali jsme kontakt se základní školou, kam Lukáš dochází. Zjistili jsme, že učitelé nejsou dostatečně seznámeni s jeho zdravotním stavem, a proto Lukáš dosud neměl ve škole individuální plán, se kterým by měl šanci školu zvládat lépe. Se školou jsme sestavili plán spolupráce, pedagogové Lukášovi navrhli náhradní termíny písemných prací, aby si doplnil známky a nemusel ročník opakovat. Současně jsme Lukášovi ráno poskytovali doprovody do školy, aby se zlepšila jeho docházka. Lukáš na konci školního roku postoupil do dalšího ročníku.
Díky pravidelnému doučování, které zajišťoval náš pedagog, se Lukášův prospěch postupně výrazně zlepšil, plnil domácí úkoly a vyrovnal se ve svých znalostech spolužákům.
V rámci spolupráce s maminkou jsme se zaměřovali na zlepšení finanční situace rodiny, nalezení zaměstnání, řešení bytových problémů a nastavení výchovných hranic pro syna. Klientka si s naší pomocí vyjednala splátkový kalendář v nemocnicích, kde jí narostl dluh kvůli neuhrazeným regulačním poplatkům. Podařilo se jí také vyjednat nadační příspěvek, který rodině finančně velmi vypomohl. Problémy, které měla klientka s nájemní smlouvou, se podařilo odstranit. Klientka nastoupila na rekvalifikační kurz úřadu práce, aby zvýšila své šance na uplatnění na trhu práce.
Maminka začala také docházet v Aufori na terapeutické rodičovské skupiny, díky kterým se zlepšila její komunikace se synem. Je si také jistější při nastavování hranic v jeho výchově.
Spolupráce s rodinou však ještě nekončí. K ukončení spolupráce v našem programu totiž dochází až po několika týdnech či měsících, kdy je situace v rodině stabilizovaná, aby se žádoucí změny podařilo také udržet.
 
Já, jako klíčová sociální pracovnice, spolupráci v rodině ukončuji, protože odcházím na mateřskou dovolenou. Paní Novou jsem seznámila s novou pracovnicí a požádala jí závěrem o zhodnocení naší dosavadní spolupráce. A tím jsme se spolu rozloučili:
 
„Spolupráce s Vaší organizací mi pomohla. Syn se ve škole více snaží a poslouchá mne více než dřív. Také jste nám pomohli s předáním kontaktu na nadaci, která nám finančně pomohla. Práce s Vámi mi vyhovovala, a kdybych se měla znovu rozhodnout, tak bych s Vámi znovu začala spolupracovat. Dále bych si Vaší pomocí ráda našla práci, abych mohla platit nájem a normálně žít.“
 
*jméno bylo změněno