Příběhy z praxe

S Aufori „šila celá rodina“

Mgr. Lenka Matoušková
Příběhy z praxe

 

Během nouzového stavu se nám podařilo získat v dotačním programu Krizová pomoc Nadace ČEZ finance na realizaci nového projektu „Šije celá rodina.“ Šlo v něm o to, že jsme nakoupili látky a šicí stroje, na kterých pět našich klientek šilo roušky, za které dostaly finanční odměnu.
 
Reagovali jsme tak na nedostatek roušek, se kterým jsme se na začátku nouzového stavu potýkali celospolečensky. Roušky posloužily našim klientům i našim terénním pracovníkům. Z příspěvku jsme tyto ušité roušky odkoupili – podstatou projektu byla totiž také finanční pomoc pro zapojené klientky, které v důsledku omezení nemohly nadále docházet do práce, takže klesl jejich (i tak nízký) příjem.
 
Na to, proč se do projektu klientky zapojily, jsme se zeptali přímo jich. Paní J. nám svoje důvody zapojení shrnula následovně: „Do šití roušek jsem se zapojila, protože jsme přišli kvůli koronaviru o část příjmu. Přítel nemohl chodit tak často do práce a zůstával doma za 80 % platu. Jsem na rodičovské dovolené a občas jsem si chodila do obchodu přivydělat jen na dohodu. Kvůli koronaviru jsem na brigádu chodit nemohla, a to je další důvod, proč jsem se rozhodla do projektu zapojit. Projekt mi přinesl hlavně nové zkušenosti a trochu u šití vzpomínám na školní léta a na mou babičku, která často šila na starém Singeru a látala mi roztrhané kalhoty.”
 
Paní S., která již předtím šila roušky jako dobrovolnice, uvedla: „Chtěla jsem svým zapojením do šití roušek přispět k dobré věci. Zároveň příspěvek z této činnosti použiju na studium svého vnuka, kterého mám v pěstounské péči.”
 
Ne všechny klientky ale na začátku projektu uměly šít. Jednou z nich byla paní H., která nám o své zkušenosti řekla: „Jsem ráda, že jsem se naučila šít. Ze začátku mi to vůbec nešlo. Povedlo se mi zlomit jehlu a zamotat nitě, ale teď už to jde samo a začalo mě to bavit. Peníze se také hodí. Syn nastupuje od září na střední školu a bude potřeba nakoupit spoustu věcí, takže jsem ráda, že jsem si díky Vám mohla přivydělat.”  
 
Projekt „Šije celá rodina“ byl pro teď jednorázovou akcí. Doufáme ale, že když už jednou vznikl, mohl by v obměněné podobě dál žít svým životem a stát se udržitelným i potom, až koronavirus přestane ovlivňovat naše životy. Praktická nabídka pomoci bývá totiž to, co naši klienti potřebují často nejvíce.