Projekt končí, v Aufori děti zapojujeme dál

Mgr. Lenka Matoušková
Dva roky jsme se v Aufori díky podpoře z „Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu“ intenzivně zabývali tématem, jak účinněji zapojovat do spolupráce děti. Co se osvědčilo, a co se ukázalo jako neefektivní? Jak na změny reagovali kolegové z oddělení sociálně právní ochrany dětí, kteří k nám rodiny doporučují? A co na to všechno říkaly děti? To a mnohem více jsme cíleně zjišťovali v závěrečné evaluaci projektu.
Vraťme se ale na začátek. Náš projekt odstartoval v lednu 2020 a byl naplánován na dva roky. Průběh mu ovšem výrazně zkomplikoval covid, který se ho držel prakticky po celou dobu realizace. I přesto jsme zvládli zrealizovat všechny naplánované aktivity, nakonec „pouze“ s tříměsíčním zpožděním. K ukončení realizace projektu tak došlo k 31. 3. 2022.
 

Realizace projektu přinesla celou řadu nových materiálů:

  • metodika pro odborné pracovníky s názvem Zapojování dětí do programu „Učí (se) celá rodina“ – metodika je ke stažení zde;
  • nové materiály pro práci s dětmi – vizitky pro pracovníky, formuláře na individuální plán dítěte, dohodu o spolupráci s dítětem, informativní leták pro děti a dotazníky na hodnocení spolupráce;
  • v leták o zapojování dětí pro odbornou veřejnost;
  • leták „Kdo se zeptal dětí“ pro laickou veřejnost – ke stažení zde
  • …a také zkušeností:
  • v 40 hodin vzdělávání na téma zapojování dětí;
  • v 32 hodin odborných stáží v organizacích Amalthea a DaR;
  • v 23 nových odborných knih;
  • v 2 roky spolupráce s externími metodičkami spolupracujícími s organizací LUMOS.

 


Do závěrečné evaluace bylo zapojeno 14 odborných pracovníků z Aufori, 20 pracovníků z oddělení sociálně právní ochrany dětí v Hradci Králové, 16 dětí a 40 rodin.
Inovativní princip participace dětí byl pracovníky Aufori přijat pozitivně, naprostá většina z nich si dokonce už ani neumí představit, že by pracovali bez toho, aby děti do spolupráce aktivně zapojovali. Obdobně se k zapojování dětí staví zaměstnanci OSPOD v Hradci Králové, kteří si nejvíce všímali, že nově pracovníci Aufori cíleně zjišťují názory dětí a pomáhají jim, aby svoje názory dokázaly vyjádřit. 
 
Co se při zapojování dětí osvědčilo? Starý dobrý rozhovor. Někdy stačí opravdu „málo“ – nechat děti povídat o tématech, která je zajímají, dotazovat se na jejich názory a nápady a naslouchat jim. Když se odpovědi pracovníků roztřídily do kategorií, staly se nejpočetnějšími kategoriemi „dávat dětem na výběr“ a „plánovat průběh schůzky s dítětem“.  
 
Co se naopak nesvědčilo? To vás asi také nepřekvapí: cokoliv dětem vnucovat, tlačit na ně, poučovat je, radit jim (a poučovat) či na nich nechávat zcela volný výběr bez nabídnutých možností. 
 
Celé znění závěrečné evaluační zprávy je ke stažení zde.
 
Realizaci projektu považujeme za úspěšnou. Pilotní ověření zavedení inovativního principu participace dětí podle našeho názoru potvrdilo efektivitu tohoto přístupu, přestože výstupy evaluace jsou pochopitelně převážně subjektivní povahy.
 
V zapojování dětí chceme i nadále pokračovat. Rádi budeme naše zkušenosti a praxi sdílet s vámi, kteří se také snažíte dívat na všechny situace i očima dětí.