Příběhy z praxe

Případ ztracené složky

Autorka: Bc. Pavla Vodová
Příběhy z praxe
Paní Jana dočasně pobývala u svých známých. Hledala vlastní bydlení, ale pro maminku s dětmi a omezeným příjmem není snadné zajistit si potřebné finance pro složení kauce i prvního nájmu. Také s hledáním zaměstnání může být při péči o „školkové“ a školou povinné děti problém. Situaci velmi zkomplikovala skutečnost, že Jana byla evidována k trvalému pobytu ve vzdáleném městě, kde se nacházela také její složka. A právě tato složka sehrává v celém příběhu hlavní roli.
Paní Jana si nemohla požádat o přiznání dávek státní sociální podpory i hmotné nouze, dokud nedojde k přesunutí této její složky na pobočku Úřadu práce v Hradci Králové. Zajištění potřebných dávek tak bylo jedním z prvních úkolů, na kterém jsme se v cestě za domovem Jany a jejích dětí domluvily.
Protože Jana nemohla z finančních důvodů pro složku cestovat tak daleko, pomohli jsme jí se sepsáním žádosti o přesunutí složky. Tuto žádost posílala dokonce dvakrát, ale nedočkala se žádné odezvy. Pracovníci úřadu v rámci telefonických rozhovorů přijetí jakéhokoliv podání vždy vylučovali. Po dvou měsících od podání žádosti paní Jana stále pobírala pouze rodičovský příspěvek, což je pro matku s dětmi velice málo.
Po naléhání, urgování úřadů a několika nadějných, ale nakonec neúspěšných Janiných návštěvách na úřadě jsme společně iniciovaly schůzku s vedoucí příslušného oddělení pobočky Úřadu práce v Hradci Králové a za důkladného pátrání se nám ztracenou složku konečně podařilo nalézt.

Po převedení složky si Jana mohla zařídit veškeré dávky státní sociální podpory i hmotné nouze

Mezitím jsme společnými silami zajistili Janě a jejím dětem místo v azylovém domě, v současné době se snaží postavit na vlastní nohy a hledá nájemní bydlení. Dalším úspěchem naší spolupráce bylo zařízení nástupu nejstarší dcery do první třídy a pomoc se zprostředkováním asistovaných kontaktů s dětmi, které jsou v pěstounské péči a s matkou se neviděly déle než rok.
 
Navzdory tomu, že předešlé měsíce byly pro Janu a její děti nejen po finanční stránce mimořádně náročné, podařilo se situaci stabilizovat. My jí držíme palce, aby nakonec získala vysněný domov a pokračovala v úspěšných krocích ve svém životě.
 

Autorka: Bc. Pavla Vodová
V pátek 24. května bude ambulance Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Hradci králové z provozních důvodů uzavřena. Kontaktovat nás můžete na telefonu: 774 855 749.