Příběhy z praxe

Přijímací řízení na střední školu nebylo letos žádný „med“

Mgr. Zuzana Č. Balcarová
Příběhy z praxe

 

Letošní přijímací řízení na střední školy bylo ještě napínavější než v předchozích letech.

 

Počet uchazečů byl vyšší a kapacity škol nebyly dostatečné. Dostat se tedy na střední školu nebo střední odborné učiliště byl opravdu problém.
To vše vyvolávalo stres jak na straně uchazečů a jejich rodičů, tak i na straně našich sociálních a pedagogických pracovníků, kteří je při tomto procesu doprovázeli.
 
Nad výběrem střední školy přemýšlíme s rodinami už dlouhou dobu předem. Snažíme se dětem i jejich rodičům představit, jaké mají možnosti dalšího vzdělání vzhledem k zájmům, schopnostem i prospěchu dětí. Rodiny si z nabídek vyberou jednu nebo dvě školy, kam zašlou přihlášky. Každý rok máme v kraji i několik škol, které jsou pomyslnou jistotou a záchytným majákem pro ty, kteří by se případně nedostali na svou vybranou školu. Tyto školy většinou přijímaly i ve druhém, třetím a někdy i čtvrtém kole přijímacího řízení. Tentokrát tomu tak nebylo a školy měly velmi brzy naplněné kapacity.
 
Tento rok byl proto opravdovou horskou dráhou, na které jsme společně s klienty vyplňovali přihlášky, odvolávali se při nepřijetí, hledali volná místa, podávali další přihlášky, obvolávali všechny střední školy s dotazy na kapacity a vyplňování opět další přihlášky. Máme velkou radost, že to vše přineslo kýžené ovoce.
Všechny děti z programu „Učí (se) celá rodina“, se kterými jsme tento proces absolvovali, se úspěšně na nějakou střední školu dostaly.
V nadcházejícím roce již budou studenty těchto oborů: zemědělec/farmář, prodavač, tesař, kuchař, cukrář, zedník, číšník a pekař. Všem ještě jednou od srdce gratulujeme.
 
Každý úspěch našich klientů nás velmi těší, dodává nám energii a chuť pracovat dál.  Již nyní víme, že v blížícím se školním roce se budeme s několika dětmi připravovat na jednotné přijímací zkoušky na střední školy, a to z matematiky a českého jazyka. K této přípravě využijeme i volný čas během letních prázdnin, kdy budeme učivo pilovat a opakovat. Ne nadarmo se totiž říká: „Opakování matka moudrosti.“ :)
 
Přejeme vám klidné letní prázdniny plné pohody a nezapomenutelných zážitků.
 
Korektura: Kristýna Mráziková