Příběhy z praxe

„Pracovat s ohroženými rodinami v programu Učí (se) celá rodina… to je něco jako „být v centru dění a mít možnost včas pomoci, poradit…“

Mgr. Nikola Nováková, Mgr. Lenka Matoušková
V programu „Učí (se) celá rodina“ pomáháme rodinám s existenčními problémy zvládat péči o děti, včetně plnění školních povinností. Rodinám nabízíme pedagogickou a terapeutickou podporu.
 
Co pedagogická práce s ohroženými rodinami v praxi obnáší, přibližuje náš kolega, Mgr. Lukáš Tříska, který v programu působí prakticky téměř od jeho počátku:
„Není to jen o doučování předmětů, ve kterých dítě neprospívá. Je potřeba znát celý rodinný kontext. Je to případ od případu, každý nese s sebou jiný přístup, jiný vhled.“
„V některých rodinách řešíme zejména špatné vztahy mezi rodiči a školou. V těchto situacích se snažíme být „mediátory“ a chápat obě strany. Učíme rodiče a děti, jak vhodně komunikovat se školou, na co si dávat pozor, co je skutečně důležité, a filtrovat nepodstatné věci. Někteří rodiče rezignují pod tíhou přílišných informací a povinností. Učíme je tedy zaměřit se jen na podstatné stránky školního prospěchu. V dalších případech narážíme na to, že dítě nepochopí výklad ze školy. To se děje mnohdy opakovaně. Stává se, že dítě je často posměchem spolužáků. Dítě a rodič opět v takové situaci rezignují a máme na světě problém, který může vyústit v to, že dítě přestane chodit do školy.“
 
Mgr. Petra Hejtmáková, pedagožka programu, k tomu dodává: „Práce pedagoga je být něco jako v centru dění a mít možnost včas pomoci, poradit – nebo se o to aspoň pokusit. Protože mnohdy jsou rodiče opravdu bezradní“.
 
Díky pravidelnému kontaktu (většinou alespoň jednou týdně) děti často s pedagogem navazují velmi úzký vztah a mají možnost společně sdílet nejen potíže ve škole, ale často také vztahové nebo rodinné problémy.
Pedagogové jsou proto často první, kteří zachytí ohrožené děti, které potřebují
intenzivnější nebo specifickou podporu.
Takovým dětem v Aufori nabízíme bezplatnou skupinovou terapii. Terapeutické skupiny probíhají jednou za dva týdny pod vedením dvou terapeutů. Jejich cílem je, aby účastník skupiny dokázal vyjadřovat svoje emoce a ventiloval je vhodným způsobem, rozuměl souvislostem mezi vlastním chováním a jeho důsledky, lépe rozuměl, co jeho chování vyvolává u druhých obvykle za reakce, měl základní znalosti o rizikovém chování, získal novou životní zkušenost, která se týká přijetí a pocitu sounáležitosti a která má pozitivní vliv na jeho prožívání a chování, více si věřil a měl zdravější sebevědomí.
 
Pedagogové v tomto roce navázali spolupráci celkem s 19 rodinami, ve kterých se pravidelně doučuje 25 dětí. Do terapeutické skupiny se zapojilo celkem 5 dětí.