Příběhy z praxe

Pomoc rodinám v regionu MAS mezi Úpou a Metují

Vendula Bubelová
Příběhy z praxe

 

Program „Učí (se) celá rodina“ jsme v regionu MAS mezi Úpou a Metují realizovali za
finanční podpory Operačního programu zaměstnanost Evropského sociálního
fondu od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2021. Díky tomuto projektu jsme tak mohli naše aktivity
rozšířit i na další území a navýšit personální kapacity pro zajištění včasné pomoci dalším
potřebným rodinám.

 

Za uplynulé dva roky naše sociální pracovnice a pedagožky pracovaly celkem s 19 ohroženými rodinami, které byly do programu zapojeny nejčastěji na základě doporučení ze strany pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí. V rámci projektu jsme na tomto území podpořili celkem 41 nezletilých dětí do 15 let a 31 dospělých osob.

 

Jednou z klíčových aktivit v projektu byly také vzdělávací aktivity pro pracovníky přímé
práce. Naše kolegyně tak měly možnost získat nové poznatky a zkušenosti
prostřednictvím kurzů a výcviků zaměřených na problematiku práce s ohroženými dětmi
a rodinami. Kolegyně Mgr. Jana Brátová se ohlédla za účastí na jednom z nich: „Výcvik v
komunikaci s dětským klientem - metodika Child in Focus mi dal mnoho zajímavých
podnětů. Například to, že při komunikaci s dítětem se vyplatí zaměřit se na pocit, který
dítě zažívá a snažit se v něm s ním pobýt. Ačkoliv by se zdálo, že to bývá
samozřejmostí, v praxi často vídám, že se na dětské pocity nezaměřuje pozornost. Díky
poznatkům z kurzu mohu dále edukovat např. rodiče zapojené v projektu nebo se
s dětmi více zaměřovat na jejich emoce, kterým samy někdy nerozumí.“

 

Některé ze zapojených rodin dokázaly během spolupráce svoji situaci zlepšit po pouhém poskytnutí rady a nasměrování na jinou cestu. S dalšími rodinami byla spolupráce dlouhodobější a za intenzivní podpory, desítek hodin nácviků, doprovodů či konzultací, zdolávaly své životní překážky, které se jim dařilo různorodě překonávat.

 

Při práci s rodinami má pro nás smysl každá maličkost ovlivňující jejich život pozitivním
směrem. V jedné rodině to může být nová postel pro předškoláka, v jiné zase zlepšení
komunikace mezi členy rodiny nebo zdolání přijímacích zkoušek a přijetí na střední
školu, což se v projektu podařilo 4 dětem – gratulujeme! Smysl naší práce například
potvrzuje i to, že se rodičům podaří situaci stabilizovat tak, že se k nim dítě může
z dětského domova vrátit zpět domů.
 
Jsme přesvědčeni, že náš program má v regionu MAS mezi Úpou a Metují své místo.
Díky plynulé návaznosti dalšího evropského projektu můžeme na tomto území ve své
práci pokračovat.