Příběhy z praxe

Pomáhat ohroženým rodinám na Náchodsku mělo smysl

Mgr. Lenka Matoušková
Příběhy z praxe

 

Program podpory ohrožených rodin jsme na území MAS Stolové hory realizovali od 1. září 2018 přesně 24 měsíců. Díky projektu, podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu, se na Náchodsku náš program „Učí (se) celá rodina“ stal nedílnou součástí nabídky služeb pro ohrožené rodiny.
 
V rámci projektu působil sociální pracovník a pedagog, kteří navštěvovali domácnosti zapojených rodin a pomáhali jim zvládat požadavky ze strany orgánu sociálně právní ochrany dětí a školy.

 

Díky projektu obdrželo na Náchodsku podporu celkem 34 rodin – 42 zákonných
zástupců a 52 nezletilých dětí do 15 let. Podporu získalo také dalších 19 osob, rodinných příslušníků, kteří se zapojili do řešení problémové situace dítěte (nejčastěji noví partneři rodiče dítěte, prarodiče, dospělí sourozenci apod.).

 

Bylo tomu tak například i v případě 8leté Alžbětky*. Přestože chodila teprve do druhé třídy, měla potíže zvládat školní požadavky. Babička, která má Alžbětku ve své péči, vnučce ve školním učivu neuměla pomoci. S Alžbětkou začala pracovat pedagožka Aufori a sociální pracovnice pomáhala babičce stabilizovat jejich finanční situaci. Podařilo se zajistit výživné od Alžbětiných rodičů a zlepšit vztahy s matkou Alžbětky, se kterou se dívka začala pravidelněji vídat. Pracovnice rodině také pomohly zařídit letní tábory, aby Alžbětka mohla prázdniny strávit aktivně. Pedagožka navázala navíc spolupráci s třídní učitelkou holčičky. Po roční spolupráci paní učitelka napsala: „Spolupráce a její výsledky jsou velmi dobré, realizovaná pomoc žákyni a rodině z pohledu třídní učitelky účinná a velmi prospěšná.“ Zjišťovali jsme, co přesně třídní učitelce na spolupráci vyhovovalo, a co podle ní v rodině dobře zafungovalo. Paní učitelka odpověď shrnula do několika bodů: „Pravidelné odpolední domácí doučování (domácí úkoly, domácí příprava na vyučování, procvičování učiva, snaha o motivaci a zapojení rodiny) … úzký kontakt s třídní učitelkou, předávání informací, popsání a zmapování potřeb školy a rodiny, účinné propojení školy a rodiny pedagogickou pracovnicí Aufori.“

 

Během realizace projektu se opakovaně potvrdilo, že řada ohrožených rodin dokáže s intenzivnější podporou zvládat přijatelně svoje problémy. Věříme, že pomáhat má smysl.
Na území MAS Stolové hory v tom díky druhému běhu evropského projektu plynule pokračujeme.
 
*jméno bylo změněno