Příběhy z praxe

Podporujeme kvalitu terénního programu

Bc. Leona Zemanová

 

V roce 2018 se terénní program zapojil do projektu „Podpora kvality terénního programu v Královéhradeckém kraji“ podpořeného z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Účast v tomto projektu nám umožnila absolvovat velké množství vzdělávacích aktivit nad rámec běžného vzdělávání.
 
Projekt končí s koncem roku 2020. Při této příležitosti bychom se rádi ohlédli zpět, co všechno mohli díky této výzvě naši pracovníci absolvovat a naučit se.
 
Samotný projekt měl dvě hlavní části. V rámci aktivity „Standardizace sociální služby terénní programy“ byla vypracována nová Metodika terénního programu, která byla zveřejněna koncem roku 2019. V rámci druhé části projektu jsme měli možnost čerpat různé varianty vzdělávání – komplexní výcvik v krizové intervenci kurz v metodě case managementu, otevřené akreditované kurzy a individuální a týmové supervize.
 
Komplexního výcviku krizové intervence, který měl rozsah 150 hodin, se účastnilo 11 pracovníků v rámci tří výcvikových běhů, které probíhaly v Déčku v Liberci či v Praze. První běh startoval v únoru roku 2019 a poslední běh končil v únoru roku 2020. Na komplexním výcviku krizové intervence strávili pracovníci dohromady nejméně 1230 hodin, ve kterých měli možnost načerpat co nejvíce zkušeností z této oblasti.
 
Během srpna 2019 se uskutečnil 24hodinový kurz v metodě case managementu, díky kterému si pracovníci upevnili znalosti ohledně potřebnosti spolupráce s ostatními subjekty, koordinace práce a spolupráce a vyhodnocování komplexní životní situace klienta.
 
V průběhu projektu si terénní pracovníci vyhledávali a především absolvovali vzdělávání v rámci otevřených akreditovaných kurzů. Za dobu dvou let absolvovali pracovníci cca 30 kurzů. Jedná se téměř o 380 hodin vzdělávání.
 
Součástí projektu byla také možnost čerpat individuální supervize. Pracovníci absolvovali více než 30 hodin individuálních supervizí se supervizorem, kterého si vyhledali a vybrali dle svých potřeb.

 

Za zapojení terénního programu do projektu „Podpora kvality terénního programu v Královéhradeckém kraji“ jsme velice vděční. Udržení či zvýšení kvality poskytovaných služeb je pro nás stěžejním cílem, kterého i díky možnostem komplexnějšího vzdělávání dosahujeme.