Příběhy z praxe

Ohlédnutí za realizací projektu na území Stolových hor

Vendula Bubelová, DiS.
Příběhy z praxe

 

K poslednímu únorovému dni letošního roku jsme ukončili realizaci projektu na území
MAS Stolové hory zahájenou v září 2020. Díky finanční podpoře z Operačního
programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu jsme tak na Náchodsku mohli
bez přerušení pokračovat v poskytování aktivit programu „Učí (se) celá rodina“ a
podporovat zapojené rodiny v jejich snaze o kvalitnější život.

 

Během uplynulých 18 měsíců jsme díky projektu podpořili celkem 31 rodičů a 47 dětí z 25 rodin. Dále bylo také podpořeno dalších 14 osob žijících v těchto rodinách. Jednalo se o prarodiče nezletilých dětí, jejich dospělé sourozence nebo partnery rodičů a zákonných zástupců dětí.
Naše sociální pracovnice v rodinách nejčastěji řešily problémy v oblastech, které se
týkaly financí a hospodaření, vzdělávání, trávení volného času, bydlení, výchovy, péče o
děti a zdraví. Rodinám zprostředkovávaly materiální či potravinovou pomoc včetně
ochranných pomůcek v době koronavirové epidemie.
 
Pedagožka pomáhala v rodinách především při zlepšování školního prospěchu dětí a
zvyšování pravidelnosti v přípravě do školy, asistovala rodičům při kontrole známek a
úkolů v elektronických programech jednotlivých škol, vedla rodiče k většímu zapojování
do školního života svých dětí či je motivovala k lepší komunikaci se školou. Dále také
pomáhala v oblasti volnočasových aktivit, kdy například rodiny informovala o vhodných
kroužcích a táborech pro děti nebo prakticky v průběhu schůzek rodiny seznamovala s
využíváním vhodných aktivit pro společné trávení volného času. Celkem za období
realizace projektu bylo v rámci pedagogické oblasti na území Náchodska podpořeno 25
dětí a jedním z nich byl například i Tomáš*.
 
Rodina vstoupila do programu na základě žádosti pracovnice OSPOD. Nezletilý Tomáš
bydlel u matky, která nezvládala zajišťovat synovu pravidelnou docházku do školy a péči
o jeho zdravotní stav. Kvůli vysoké absenci došlo ke zhoršení Tomášova prospěchu a
následně byl svěřen do péče svého otce, který potřeboval naši podporu při komunikaci
se synem, celkové péče o něho a zároveň také v oblasti jeho vzdělávání.
 
Během pravidelné spolupráce rodiny s naší pedagožkou se Tomášův prospěch výrazně
zlepšil, a proto byla v září 2021 po vzájemné domluvě spolupráce v rámci pedagogické
oblasti ukončena. Díky pomoci s nastavením pravidel v domácnosti a společnému
trávení volného času se mezi otcem a Tomášem zlepšila i komunikace. Oba vyhodnotili,
že se zlepšil i jejich vztah. Tomáš doma otci pomáhá s domácími pracemi a chce s ním
trávit čas. Hlavní cíle, tedy zlepšení prospěchu a zlepšení komunikace včetně nastavení
pravidel v domácnosti byly splněny, a proto mohla být spolupráce s rodinou v únoru 2022
ukončena. Když jsme se tatínka Tomáše, zeptali, jak spolupráci hodnotí, napsal nám
jednoduše a výstižně: „Se spoluprací s Aufori jsem byl zcela spokojen.“
 
* jméno bylo změněno