Příběhy z praxe

„Obyčejný život“ není samozřejmost

Mgr. Lenka Matoušková
Příběhy z praxe
Program „Obyčejný život“ Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové pomáhá neziskovým organizacím, které se snaží vracet do běžného života lidi, kteří se ocitli na okraji společnosti.
V Aufori díky této grantové výzvě můžeme pomáhat potřebným rodinám, které jsou ohrožené chudobou a sociálním vyloučením.
 
V roce 2020 jsme příspěvek nadace Olgy Havlové využili pro rozvoj našeho programu „Učí (se) celá rodina", ve kterém pomáhá ohroženým rodinám překonávat problémy se školou, péčí o děti, výchovou a hospodařením. Pro naše pedagogy jsme nakoupili 25 různých pracovních listů, didaktických pomůcek a her, které využívají pro práci s dětmi. Obměnili jsme vybavení v terapeutické místnosti, kde probíhá skupinová práce s dětmi nebo konzultace s rodinami. A odborní pracovníci absolvovali 6 hodin týmové supervize.
 
Velmi děkujeme za podporu, díky které můžeme nejen pokračovat v naší činnosti, ale také rozvíjet a zkvalitňovat podmínky, ve kterých náš program realizujeme!
V pátek 24. května bude ambulance Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Hradci králové z provozních důvodů uzavřena. Kontaktovat nás můžete na telefonu: 774 855 749.