Příběhy z praxe

Nový rok ve znamení INOVACE

tým pracovníků Aufori
Rok 2020 jsme odstartovali zahájením realizace nového evropského projektu – jeho cílem je zavést inovativní princip participace dětí do naší práce s ohroženými rodinami v rámci programu „Učí (se) celá rodina“
 
Během roku 2020 bude ve spolupráci s externími metodičkami a pracovníky sociálně právní ochrany v Hradci Králové vznikat nová metodika „Zapojování dětí do programu podpory ohrožených rodin“, která bude následně ověřována v praxi.
Naším cílem je dětem v průběhu celé spolupráce srozumitelněji předávat informace, které se jich týkají, účinněji zjišťovat jejich potřeby a nejlepší zájem, efektivněji je zapojovat do hledání způsobů řešení problémové rodinné situace a umožňovat jim, aby se zapojily do rozhodovacího procesu v rámci spolupráce.
Podporu z projektu budou čerpat také sociální pracovníci a pedagogové, kteří s rodinami pracují a kteří v průběhu letošního roku absolvují cyklus 5 seminářů, zaměřených na rozvoj kompetencí související s inovativním principem „zapojování dětí“, a odbornou stáž ve vybrané organizaci, která s rodinami pracuje inovativně.
 
Nedílnou součástí projektu je jeho kontinuální evaluace, která nám umožní sledovat a zjišťovat, zda inovativní změny přináší očekávané výsledky.
 
Přejeme si být týmem odborníků, kteří se na problémové situace rodin dokáží dívat nejen očima dospělých, ale také očima dětí. Doufáme, že i díky novému projektu „Zapojování dětí do programu podpory ohrožených rodin“ v tom budeme vnímavější.
 
Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu.