Příběhy z praxe

Nedaří se vám sladit práci a rodinu? V Aufori je to možné!

Mgr. Jana Bašová
V programu podpory rodiny pomáháme ohroženým rodinám zlepšovat jejich životní situaci a často naše podpora souvisí také se slaďováním jejich možností, priorit, schopností nebo zájmů. Slaďování se však týká i samotných pracovníků, a to především v rovinách osobního a profesního života.
 
Naše současné složení týmu tvoří kolegové, kteří mají svoji „kariéru“ rodiče před sebou, i zkušení rodiče, kteří přináší do týmu cenné, obohacující zkušenosti a pohledy na danou problematiku z jiného úhlu. O to, z jakého důvodu se k nám připojila a jak vypadá skloubení její práce s rodinou, se s Vámi podělí naše kolegyně Mgr. Jana Bašová.
Když jsem končila rodičovskou dovolenou a rozmýšlela se, kam nastoupím do
zaměstnání, měla jsem o něm jasnou představu: chci pracovat na plný úvazek a zároveň mít čas se věnovat rodině.
Chtěla jsem si najít práci, ve které bych mohla pracovat s lidmi a zároveň uplatnit své zkušenosti z oblasti sociální práce. V Aufori se mi to podařilo, je super, že si mohu plánovat začátek i konec pracovní doby v rámci jednotlivých dnů, jak potřebuji. Dalším velkým plus je pro mě možnost využívat home office – mohu tedy pracovat z domova. Cesty za klienty si plánuji také s ohledem na svoje rodinné záležitosti. Tím, že pracuji přímo na Jaroměřsku, v širším okolí svého bydliště, pohybuji se ve známém terénu s minimálním požadavkem na dojezdovost za klienty.
 
A jak vypadá můj běžný pracovní den? Ráno mám dostatek času vypravit a odvést své dítko do školky a poté se věnuji přípravě práce pro klienty či administrativní činnosti a chystám se podle plánu do terénu. Někdy je potřeba dojet za klienty v dopoledních hodinách, takže si pořadí své práce poté uzpůsobím, jak potřebuji, s ohledem na své odpolední rodinné aktivity. Nedílnou součástí mé práce je i účast na pracovních poradách, odborných seminářích, kurzech a konferencích, kde mám možnost si zreflektovat svoji práci s klientem a zamyslet se tak společně s ostatními kolegy nad tématy, která v naší práci řešíme. Tyto aktivity plánujeme dopředu, a tak se snadněji daří skloubit pracovní dobu s osobním životem.
 
U nás v Aufori jsou možné také zkrácené pracovní úvazky, které jsou podle mě bezvadnou variantou nejen při návratu z rodičovské dovolené. Uvolnění pracovníka z důvodu nemoci dítěte či jiné situace v rodině není žádný problém. Také dovolenou si mohu po domluvě naplánovat, jak potřebuji. Aufori podle mě umožňuje nám rodičům dobré sladění pracovního a rodinného života.