Příběhy z praxe

(Ne)podařený školní rok s programem Učí se celá rodina

Mgr. Zuzana Balcarová

 

Školní rok 2020/2021 byl náročný pro všechny. Pro žáky, studenty, rodiče, prarodiče,
pěstouny, zkrátka pro celé rodiny. Náročný byl však i pro ředitele škol, učitele, asistenty
pedagoga a v neposlední řadě i pro sociální pracovníky a pedagogy u nás v Aufori.

 

Školní rok probíhal převážně distančně. Pro mnoho našich klientů je online výuka bohužel nedostupná, s třídním kolektivem tedy děti často nebyly vůbec v kontaktu.
Ale ani pro ty, co technické vybavení mají a online hodin se účastnit mohly, situace často
jednodušší nebyla. Děti jsou mnohdy doma samy, protože pokud jezdíte s ještěrkou ve
skladu, home-office si prostě nevezmete, i když to po vás třídní učitelka chce sebevíc.
Jako matka samoživitelka nedohlédnete na dítě, zda vstalo a připojilo se k online výuce,
když už od 6 od rána uklízíte v nemocnici. Zodpovědnost tedy zůstávala na dětech, které
se mnohdy k online výuce nepřipojily, nebo se připojily, ale během výuky dělaly další
spousty jiných věcí a učitele moc nevnímaly. Ke konci roku tedy rodiny zjišťovaly, že děti
mají nejenom zameškané učivo, špatné známky, ale i zameškané hodiny. V posledních
týdnech školního roku proto děti doháněly, co mohly. Rodiče se snažili se školou
komunikovat a zjišťovat, co je potřeba doplnit a dodělat. Naši pedagogové i sociální
pracovníci jim při tom byli vždy nápomocní, a dokonce se ve školách za děti přimlouvali:
„Tak jí tu čtyřku z angličtiny dejte, vždyť půjde na chovatelskou střední školu, ona s těmi
koňmi anglicky mluvit nebude.“
 
Reparátů a klasifikačních zkoušek nás nečeká zrovna málo. Děti zapojené v programu
Učí se celá rodina absolvují v srpnu kolem dvaceti zkoušek z nejrůznějších předmětů –
nejčastěji z českého jazyka a matematiky, ale také z přírodopisu, anglického jazyka,
německého jazyka, chemie a fyziky. O prázdninách se tedy naši pedagogové opravdu
nudit nebudou, k dětem s reparáty jezdíme totiž i vícekrát v týdnu, doprovázíme je na
konzultace do školy a někdy i na samotnou zkoušku, abychom je ještě předem
motivovali a drželi jim palce.
 
Kromě povinností si však o prázdninách hodláme užít s klienty i nějakou tu zábavu, čeká
nás tábor, zábavné odpoledne pro děti, s jednotlivými klienty můžeme jít na procházku
nebo se projet na kole a určitě si zahrajeme spoustu her. Mnoho dětí se během školního
roku opravdu snažilo, známky se jim zlepšily a nyní si mohou užívat zasloužené
prázdniny a doufat, že další školní rok bude již probíhat standardně.
 
A co nás motivuje a nabíjí energií do další práce? Třeba to, že i letos několik dětí
v našem programu končí z toho důvodu, že nastupují na střední školu nebo střední
odborné učiliště. Budoucímu automechanikovi, zámečníkovi, kuchařce, cukrářce,
pekařce, elektrikáři i „ajťákovi“ přejeme hodně štěstí v následujícím studiu i životě.