Příběhy z praxe

Na Náchodsku se baví celá rodina, poprvé!

Bc. Jana Brátová, Anežka Kalandrová
Příběhy z praxe
Krásného větrného, ale přesto slunečného dne, 26.8. 2020, proběhla historicky první akce s názvem „Na Náchodsku se baví celá rodina“. Za podpory MAS Stolové hory a s organizačním přičiněním zaměstnanců Aufori vznikl odpolední program, kterého se zúčastnilo celkem 16 dětí v doprovodu svých rodičů.
 
Skupinka účastníků se sešla na náchodském nádraží, odkud odjela za našeho doprovodu na autobusovou zastávku poblíž vesnice Lipí. Odtud to byl už jen kousek pěšky do dějiště naší akce, na JK Ranč Lipí. Po příchodu jsme se nejdřív trochu občerstvili, řekli si pár organizačních informací a také nás přivítala majitelka ranče a sdělila nám, jak se máme ke koním chovat, jak budou projížďky probíhat a nabídla se, pokud by se někdo chtěl o koních dozvědět něco více. Poté již nastala nejočekávanější část programu, možnost projet se na koních za doprovodu instruktorů. K dispozici nám byli celkem tři koně, dva velcí a jeden menší. Mnoho zúčastněných dětí koně miluje a věříme, že ocitnout se na koňském hřbetě byl pro mnohé z nich ojedinělý a krásný zážitek.
 
Po projížďce mohly děti spolu s rodiči pokračovat na krátkou stezku plnou úkolů, na které si zkusily vyrobit postavičku z přírodnin, poznat se zavázanýma očima různé předměty, v křížovce ověřit své znalosti z přírodopisu či určit, které stopy patří jakému zvířeti. Na posledním stanovišti čekala kolegyně Jana, která dětem malovala obrázky s koňmi a děti si je mohly dotvořit dle své fantazie. Zároveň zde probíhalo na přání malování na obličej. Jako zlatý hřeb této stezky čekala na účastníky lanová trasa mezi stromy, kterou nachystal kolega Lukáš. Děti prokázaly vynikající zručnost a odhodlání!
 
Během odpoledne byl také prostor k povídání, házení frisbee či pouhému příjemnému odpočinku v nádherném přírodním prostředí ranče. Na závěr jsme opekli špekáčky a potěšili děti batůžkem plným dobrot a dalších drobností. Děti i organizátoři byli zároveň odměněni krásnými diplomy.
Z reakcí všech zúčastněných můžeme potvrdit, že jsme prožili krásný a zábavný den plný příjemných setkání, nových přátelství a zážitků. Přejeme si, aby letošní první ročník zahájil novou tradici a podobné akce se na Náchodsku uskutečnily i v dalších letech.
Děkujeme:
...paní Ing. Mileně Zeinerové, vedoucí ranče, za ochotu a vstřícnost při realizace naší akce...
...za finanční podporu MAS Stolové hory - realizátor SCLLD...
...Potravinové bance Hradec Králové za dobroty pro děti...
...a všem kolegyním, které se podílely na přípravách programu pro rodiny a jeho realizaci!
obrázek_2023-07-04_143538754