Mezinárodní den za odstranění chudoby

Eva Žitná
Mnozí lidé se denně potýkají s nedostatkem základních potřeb, jako je potrava, přístřeší nebo zdravotní péče. Denně čelí nejistotě a nepříznivým podmínkám, které člověka mohou dostat až na pokraj svých sil.
Aufori je členem Asociace společenské odpovědnosti a spolu s ní sdílí hned několik cílů udržitelného rozvoje. Jedním z nich je konec chudoby – cíl vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě. Ve všech našich sociálních službách a projektech pomáháme právě lidem, kteří jsou ohroženi chudobou a žijí v nepříznivých podmínkách.
Dnes, 17. října, na Mezinárodní den za odstranění chudoby, vám přinášíme příběh s dobrým koncem.
V červnu roku 2020 jsme navázali spolupráci s 55letým mužem, říkejme mu například pan Josef, který si v rámci svého osobního příběhu zažil opravdu těžké životní zkoušky. Před mnoha lety přišel Josef o zaměstnání a následně i o dům. Ten vlastnil společně s manželkou, která jej po několika měsících opustila. Tíživá situace se na klientovi podepsala neblahou měrou a pan Josef prodělal těžkou mrtvici, která způsobila oslabení jedné ruky a nutnost chodit o holi. Klient byl nucen hledat střechu nad hlavou a jediné, co pro něj bylo v té době dostupné, byla maringotka na okraji města. Ta mu byla pronajímána za částku 3500,- za měsíc. Maringotka neměla ani topení, ani tekoucí vodu. Jediným zdrojem tepla byla kamna na dřevo a přístup k tekoucí vodě byl až na druhé straně rozlehlého objektu.
 
V té době byl Josef odkázaný na sociální dávky, včetně III. stupně invalidního důchodu, příspěvků na péči a ZTP, což mu přinášelo přibližně 12 050 Kč měsíčně. Z této částky mimo jiné musel odvádět splátku exekuce za hypotéku ve výši zhruba 1 000 Kč. A to za dům, který již dávno nevlastnil.
 
Prvním krokem v naší společné práci bylo hledání vhodného bydlení v Pardubickém kraji, kde měl klient trvalé bydliště. Kvůli jeho zdravotnímu stavu jsme nehledali jen tak ledajaké bydlení, nýbrž dům s pečovatelskou službou. Spolupráci a hledání bydlení nám neusnadňovala ani pandemická omezení, vzniklá kvůli COVID-19.
 
Po několika zamítnutých žádostech se na pana Josefa konečně usmálo štěstí a jeho žádost byla přijata v Domově v Kalvárii v Jaroměřicích. V březnu roku 2021 se právě Domov v Kalvárii stal Josefovým novým trvalým bydlištěm a domovem. Domovem důstojným a bezpečným. Domovem, na který má právo každá lidská bytost.
 
Korektura: Kristýna Mráziková