Příběhy z praxe

Letní tábor 10 dní jinak – ztroskotání na pustém ostrově s jiným nádechem

Mgr. Nikola Prorok
Příběhy z praxe
Na kouzlo letošního tábora pro děti v obtížné rodinné situaci se budeme pamatovat ještě dlouho… V něčem byl totiž určitě nezapomenutelný. Poprvé nám skoro celý tábor pršelo.
Pršelo tak moc, že spousta věcí, oblečení i my jsme byli denně mokří a zablácení. Ale stále s úsměvem na tváři. Téma „Ztroskotání na pustém ostrově“ jsme tak zažívali i díky počasí.
Stavění příbytků pro přežití, umění lézt po lanech ve stromech nebo orientace v lese mělo najednou úplně jiný rozměr. Děti ani vedoucí neztráceli humor a každý den jsme zažili mnoho společného dobrodružství jak v lese, tak i uvnitř ve velkém stanu, kam jsme se občas ukrývali před deštěm.
 
Na táboře jsme se setkali s 28 skvělými dětmi, s nimiž jsme měli možnost během 10 dní prožít výše zmíněné dobrodružství. Táborový program nám i letos pomohla zpestřit celá řada dobrovolníků a externistů. Tomáš Slavata na tábor jezdí opakovaně uspořádat dětem závody. Ty si za účast odnášejí i krásné ceny, medaile a diplomy. Vždy mají z těchto závodů úsměv na tváři.
 
Lukáš Tříska dělá na táboře pravidelně lanový program. Ukazuje dětem, jak se na lanech bezpečně pohybovat, instruuje je v různých způsobech lezení a zdůrazňuje jim, že bez jištění od kamaráda lézt na lanech nemohou. Právě důvěra v druhého je na lanech velmi důležitá a pro děti, které se tábora účastní, není samozřejmostí.
 
Naše kolegyně, Kristýna Mráziková, dorazila na tábor i s dárkem a úkolem pro děti. Přivezla jim míče, které si měly vyzdobit ve stylu míče Wilsona z filmu Trosečník a celý týden si ho měly pečlivě opatrovat. Na konci týdne Kristýna dorazila, zhodnotila stav míčů a předala dětem nové míče jako odměnu za splněný úkol. Děkujeme Kristýně, Jiřímu a Evě Trnkovým a Dominikovi Blažkovi z Malšovického fotbalu, kteří se na pořízení míčů pro děti podíleli. Díky patří i Petru Mrázikovi, který pro děti uspořádal turnaj ve střílení na terč.
 
Žonglérská skupina Ascarya zase přijela dětem povědět o tisícileté tradici žonglování a umožnila jim vyzkoušet si jednotlivé žonglovací metody na vlastní kůži. I když se vše zdálo jednoduché, pěkně jsme se u toho zapotili, ale i nasmáli.
 
Poděkovat chceme i všem ostatním, bez nichž by se tábor nemohl konat a kteří přispěli finančním darem. Městu Hradec Králové, Nadačnímu fondu pomoci Karla Janečka, Veronice Bojčukové, která uspořádala na Gymnáziu J. K. Tyla pro náš tábor dobročinný bufet, manželům Krámským a Leoši Kalábovi.
Letošní tábor byl ale ještě v něčem výjimečný. Poprvé s námi na táboře byli dva praktikanti. Šlo o děti z řad minulých účastníků tábora.
Během celých deseti dní nám, vedoucím, pomáhali připravovat program, zajišťovali potřebný materiál a chystali s námi pro děti hry. Pro praktikanty to byla nejen možnost, jak se zúčastnit tábora i po ukončení povinné školní docházky, ale také měli díky této příležitosti možnost osvojovat si pracovní návyky a zažít první pracovní zkušenosti.
 
I letošní ročník tábora se stal krásným zážitkem. Všechny děti jsme z pustého ostrova dostali v pořádku domů a již nyní vymýšlíme téma dalšího ročníku.
V pátek 24. května bude ambulance Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Hradci králové z provozních důvodů uzavřena. Kontaktovat nás můžete na telefonu: 774 855 749.