Když jídlo není samozřejmost - „Milion porcí od Alberta“ pomohlo desítkám rodin v nouzi

Mgr. Nikola Prorok

 

V uplynulém měsíci jsme měli jedinečnou příležitost zapojit se s Potravinovou bankou do
akce Milion porcí od Alberta. Obchodní řetězec Albert se rozhodl poskytnout osobám v
nouzi kvalitní potraviny od ovoce, zeleninu přes mléčné výrobky až po maso.
 
Potravinové banky tyto potraviny následně distribuovaly mezi lidi v nouzi přes neziskové
organizace tak, aby se dostalo k těm nejpotřebnějším. My jsme tak měli možnost
zprostředkovat přes 2050 kg potravin 103 klientům či rodinám, z toho se jednalo o
162 dospělých a 201 dětí.
 
Do této akce se zapojili všichni kolegové z naší organizace, a tak jsme měli možnost
zprostředkovat kvalitní potraviny klientům z celého Královéhradeckého kraje.
 
Po převzetí značného množství potravin bylo nutné vše rozdělit na balíčky a přepravit
krabice s jídlem klientům. To vyžadovalo, aby byli pracovníci velmi flexibilní a operativně
se celá akce přizpůsobila. Děkujeme všem zaměstnancům za jejich nasazení, třídění
potravin a okamžité rozvážení klientům. Díky jejich nasazení bylo možné celou akci
zajistit a předat takové množství potravin.
 
A co nám bylo odměnou? Zpětná vazba od klientů. Potraviny jsme zprostředkovali
matkám samoživitelkám, rodinám s dětmi, osamělým seniorům, lidem, kteří si přes
svou snahu nemohou zvýšit příjem a uplatnit se na trhu práce a mnoha dalším.

 

Když například paní Zdena viděla donesené potraviny, měla slzy v očích. Sdělila nám, že jí úřad práce zatím nevyplatil příspěvek na bydlení a ona musela zaplatit nájem z peněz na jídlo, aby jí majitel nevyhodil s dětmi na ulici. Styděla se říct si o pomoc. Nerada slyší poznámky svého okolí, že je na dávkách a stejně nemá finance na jídlo. Potraviny, které jsme ji tedy nabídli my, jí velmi pomohly překlenout dobu, než úřad práce vyplatil finance. Ona i její děti tak nemusely hladovět.
V pátek 24. května bude ambulance Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Hradci králové z provozních důvodů uzavřena. Kontaktovat nás můžete na telefonu: 774 855 749.