Příběhy z praxe

Jak se nám pracuje v izolaci? Aneb Aufori v době koronové

Mgr. Zuzana Balcarová
Příběhy z praxe
V souvislosti s Nařízením Vlády o omezení volného pohybu osob jsme jako organizace museli přistoupit k omezenému provozu. I v této obtížné době se však snažíme našim klientům, tedy rodinám ohroženým chudobou, nadále poskytovat kvalitní, odbornou a potřebnou pomoc.
 
I když teď přechodně nemůžeme docházet do rodin osobně (což je naše hlavní náplň práce), pro klienty jsme k dispozici na telefonu, e-mailu, na aplikacích Skype i na WhatsApp.
 
S klienty stále řešíme jejich obtížnou situaci, problémy s bydlením, financemi, výchovou dětí, komunikací se školou, úřady ad. Právě jednání s těmito institucemi je náročné, jelikož úřady jsou nyní převážně zavřené a vše je nutno vykomunikovat telefonicky, což je pro klienty obtížnější, nevědí si v této situaci mnohdy vůbec rady.
 
Nadále probíhá i doučování. Nyní, když děti nemají pravidelnou školní docházku, stává se ještě důležitějším. Některé rodiny nemají přístup k internetu nebo nemají doma počítač. Předávání úkolů mezi rodiči a školou je v tomto případě velmi náročné. Zde nastupují naši pracovníci, kteří se školami komunikují. Pokud nenajdou společně možnost, jak propojit učitele přímo s klienty, musí učitel poslat úkoly pracovníkovi Aufori, který je doručí rodině, samozřejmě bez přímého osobního kontaktu.
 
Zadání úkolů, které dítě nezvládá samo vypracovat, nám může poslat nebo nám ho nadiktovat přes telefon. Jednou z možností je také doučování pomocí videohovoru, což je sice zajímavá zkušenost, ale budeme rádi, až se s dětmi uvidíme zase naživo. :-) 
 
Pravidelná příprava na přijímací zkoušky na střední školu se nesmí zastavit ani v současných ztížených podmínkách, proto se jedna z takových schůzek tento týden uskutečnila právě přes Skype. Jakub* tuto zkušenost popsal takto:
„No jako lepší než nic, ale face to face je to teda mnohem lepší. Kdy už ta karanténa skončí?“
Zároveň máme více času na týmové porady. Tento čas věnujeme přípravě a plánování dalších konkrétních postupů, které využijeme v následné době u našich klientů. Věnujeme se i hodnocení naší dosavadní práce a výsledkům, kterých jsme u námi podporovaných rodin dosáhli. Současně doháníme i všechnu potřebnou administrativní činnost – databáze klientů, doplňování složek a jiné. Každý den máme týmové porady prostřednictvím konferenčních videohovorů, během kterých vymýšlíme a vylepšujeme postupy, které nám zajistí neustálou pomoc klientům bez osobního kontaktu s nimi.
 
V Aufori jedeme i nadále jako všude jinde. Svět se nezastavuje, potíže našich klientů se nevytrácí. Držme si tedy palce vše zvládnout co nejrychleji.
 
*jméno bylo změněno
V pátek 24. května bude ambulance Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Hradci králové z provozních důvodů uzavřena. Kontaktovat nás můžete na telefonu: 774 855 749.