Příběhy z praxe

Jak jsme pomáhali rodinám na Hradecku v roce 2018

tým pracovníků Aufori
V programu „Učí (se) celá rodina“ pomáháme ohroženým rodinám překonávat problémy s plněním školních povinností. Jak konkrétně jsme to dělali na Hradecku během loňského roku, si přečtete dále.
 
Stěžejní aktivitou programu je pomoc s přípravou do školy a doučování, které probíhá v domácnostech zapojených rodin.
Naši pedagogové, Mgr. Lukáš Tříska, Bc. Tereza Votrubová a Bc. Petra Hejtmánková, v průběhu roku intenzivně pracovali celkem s 33 dětmi, za kterými docházeli domů a pomáhali jim s přípravou do školy, psaním domácích úkolů a zvládáním školního učiva. Během roku 2018 uskutečnili celkem 708 takových návštěv.
Kromě toho se také ale snažili motivovat rodiče těchto dětí, aby se jejich návštěv také účastnili, vedli s nimi poradenské rozhovory a pomáhali jim komunikovat účinněji s učiteli ze školy.
 
Součástí programu je také skupinová práce s dětmi, které potřebují intenzivnější formu pomoci. Během loňského roku jsme podpořili 8 dětí, které začaly docházet na skupinovou terapii, kde se učily lépe rozumět svým pocitům, náladám i chování, více si věřit a navazovat zdravější vztahy. Dalších 8 dětí se zapojilo do skupiny „Učíme se učit“, na které lektorka s dětmi pracuje pomocí tzv. metody instrumentálního obohacování, která rozvíjí dovednosti potřebné pro proces učení.
 
Mnohem důležitější než čísla jsou však pro nás konkrétní změny, kterých se rodinám daří postupně dosahovat. 14leté Aničce ⃰ se ve škole dlouhodobě nedařilo, hlavně v matematice, s přípravou do školy jí doma nikdo nepomáhal, takže ke školním povinnostem postupně zaujala rezignovaný pasivní přístup. Když rodina vstoupila do našeho programu, ukázalo se, že stačilo celkem málo – osobní zájem, intenzivní podpora, aby Anička neměla pocit, že je na vše sama. Třídní učitelka o spolupráci s Aufori napsala:
„Anička se v matematice velmi zlepšila (o stupeň známky), výrazně se zlepšila domácí příprava i aktivita v hodinách. Tato situace trvá již 2 měsíce a myslím si, že se mění i přístup Aničky k učení,.. ve prospěch vytrvalosti, dlouhodobější snahy. Velmi Aničku chválím.“
Ohroženým rodinám pomáháme zvládat nároky školy i každodenního života díky finanční podpoře našich donátorů. V roce 2018 za podporu děkujeme: MŠMT ČR, Královéhradeckému kraji, Městu Hradec Králové a společnostem: Nadace Tereze Maxové dětem, Nadační fond Avast, Nadační fond Albert, Lesy ČR, Lamark, FiffyFifty kreativní agentura, Tepelné hospodářství Hradec Králové a Fe2d Consulting.