Příběhy z praxe

Za vánoční překvapení děkujeme společnosti SOTIO a jejím zaměstnancům

Mgr. Lenka Matoušková
Příběhy z praxe
Nečekané překvapení pro nás nachystala společnost SOTIO a.s., člen skupiny PPF, se svými zaměstnanci, kteří se rozhodli v rámci své pravidelné předvánoční charitativní sbírky podpořit právě Aufori. Zaměstnancům SOTIO se podařilo na naši činnost vybrat více než 36 000 Kč! Tuto částku firma SOTIO z vlastních zdrojů navýšila na dvojnásobek a my jsme tak obdrželi částku převyšující 72 000 Kč! Děkujeme!
Dar využijeme v roce 2021 na zajištění programu „Učí (se) celá rodina“, ve kterém na Hradecku pomáháme ohroženým chudým rodinám s nezletilými dětmi překonávat problémy s plněním školních povinností, s péčí o děti, výchovou a hospodařením.
Z příspěvku budeme financovat mzdy odborných terénních pracovníků, kteří do těchto rodin každý týden dochází, rodičům poskytují poradenství a také jim prakticky asistují u činností, které sami nezvládají. Tímto způsobem usilujeme o zlepšení rodinných podmínek, ve kterých vyrůstají děti ohrožené chudobou.

Děkujeme všem, komu nejsou lhostejné osudy těchto dětí! Věříme, že společným úsilím můžeme zlepšit jejich další životní šance na uplatnění ve společnosti!
 
Program Učí (se) celá rodina byl finančně podpořen společností SOTIO a.s. a jejími zaměstnanci v rámci jejich tradiční charitativní sbírky. (https://sotio.com/).