Giving Tuesday v Aufori

Mgr. Nikola Prorok
Giving Tuesday neboli Světový den štědrosti a dobrých skutků je celosvětovou
akcí, která se snaží vyvážit stále známější Black Friday, tedy den, kdy miliony lidí po
celém světě nakupují za výhodné ceny nejrůznější zboží.
 
Češi v roce 2019 utratili na Black Friday 161 miliard korun. A to už je pořádný balík na
to, abychom si připomněli, že se každý z nás může také zapojit do nejrůznějších
činností, které jsou smysluplné a přináší dobro a pomoc lidem, kteří to potřebují.
 
My v Aufori jsme se rozhodli, že se k tomuto dni připojíme. Spustili jsme dvě sbírky, na
které bylo možné až do 30. 12. 2021 přispívat. Sbírka „Vyrůstat doma, ne v dětském
domově“ byla spuštěna s cílem vybrat finanční prostředky na pomoc dětem, kterým
hrozí, že budou umístěny do ústavní výchovy z důvodu nízkých kompetencí rodičů o ně
pečovat. Ústavní péče je přitom mnohem dražší a méně efektivní, než když takové dítě
zůstane v domácím prostředí s podporou kvalifikovaných pracovníků. Na tuto sbírku se
podařilo vybrat celkem 143 800 Kč. Díky této částce můžeme do našeho programu
zapojit v příštím roce 5 ohrožených dětí, jejichž rodiny potřebují intenzivní podporu.
 
Druhou spuštěnou sbírkou byla sbírka „I přes své problémy touží po práci a
normálním životě“. Zde jsme dali možnost podpořit práci švadlenky v sociálním podniku
Švadlenky, ať finančním příspěvkem, nebo nákupem jejích výrobků.
 
Děkujeme všem, kteří se rozhodli jakkoli podpořit naše sbírky a ukázat tak, že Giving
Tuesday má i v Česku své místo.
 
To však nebylo vše…
 
I my v Aufori jsme se rozhodli aktivně zapojit do dne Giving Tuesday, a to hned několika
způsoby. Uspořádali jsme naši vlastní interní sbírku, v níž se nám podařilo vybrat 2626
Kč pro Městský útulek Broumov. Tyto interní sbírky spouštíme v Aufori pravidelně s cílem
pomoci někomu z okolí našich pracovníků, a udělat tak dobrý skutek tam, kde je to blízké
někomu z týmu.
 
Jako dobrovolníci jsme se také zapojili do celorepublikové Sbírky potravin, která
proběhla 20. 11. a při níž se v celé České republice vybralo 520 tun potravin a 60 tun
drogerie. Tyto potraviny pomáhají tam, kde je třeba – jsou zprostředkovávány
jednotlivcům i rodinám s dětmi, kteří nemají dostatek finančních prostředků na uhrazení
základních potřeb. Kouzlí úsměvy na tvářích seniorům, kteří mají nízké důchody, matkám
samoživitelkám či početným rodinám. My sami ve spolupráci s potravinovou bankou
potraviny využíváme pro naše klienty. V roce 2021 jsme tak měli možnost zprostředkovat
potraviny do více než 200 domácností v Královéhradeckém kraji.
 
Naše poslední aktivita v rámci Giving Tuesday vyvrcholila právě 30. 11., což byl oficiální
den oslav Giving Tuesday po celém světě.
V průběhu listopadu jsme připravovali perníčky. Pečlivě jsme váleli těsto, vykrajovali a zdobili, abychom 30. 11. vyrazili do ulic a perníčky předávali veřejnosti s poselstvím laskavosti a štědrosti. Od obdarovaných se nám dostalo mnoho krásných slov, ale i překvapených reakcí, že dáváme takový dárek jen tak bez zaplacení. Připomeňme si, že radost a laskavost si můžeme dělat v jakékoli době a bez velkých finančních nákladů. Zkrátka a dobře jen tak.
V pátek 24. května bude ambulance Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Hradci králové z provozních důvodů uzavřena. Kontaktovat nás můžete na telefonu: 774 855 749.