Příběhy z praxe

Dětem z chudých rodin pomáháme zažít ve škole úspěch – se žlutým Kuřetem v zádech

Mgr. Lenka Matoušková
V programu „Učí (se) celá rodina“ pomáháme dětem z chudých rodin, aby se zlepšila jejich docházka do školy, školní prospěch i příprava do školy. Už 8 měsíců to děláme díky podpoře z charitativní sbírky Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize „Pomozte dětem.“
Během první poloviny ročního projektu jsme spolupracovali celkem s 56 dětmi z 37 ohrožených rodin. Svou činnost jsme nepřerušili ani během nouzového stavu. Přibližně polovinu dětí jsme nadále navštěvovali osobně, protože jiný kontakt s rodinou možný nebyl.
Projekt jsme odstartovali v červenci 2020. Na přelomu roku jsme hodnotili, co konkrétně se zatím podařilo změnit: U 13 dětí došlo ke zlepšení školních známek. 12 dětem jsme pomohli s připojením na online výuku, naučili jsme tyto děti pracovat s počítačem a odevzdávat úkoly dle zadání. U 4 dětí se snížila školní absence – na online výuku se začaly pravidelně připojit. U 28 dětí hodnotíme zlepšení alespoň v dílčích dovednostech (jako je čtení, práce se zlomky nebo plnění domácích úkolů).
 
A jak hodnotí naši práci zapojené děti? 14letý David nám o svém pedagogovi řekl: „…Je ochotný, trpělivý, dobrý učitel, podporuje mě, je chápavý, vychází mi vstříc. Udělá si na mě vždycky čas, když potřebuji pomoci se školou… Je jako pan Úžasňák.“ A 11letá Viktorka zas vzkázala: „Doučování mi pomáhá a pak mi jde všechno líp a z toho jsem hodně ráda, že mi to pomáhá se vším. Naučila jsem se víc anglicky, líp počítat a líp číst.“
Děkujeme Nadaci rozvoje občanské společnosti a České televizi za podporu. Velmi náš těší, že i v dalším ročníku, který umožní financování projektu i v letech 2021/2022, získal náš projekt dobré hodnocení. Je skvělé pomáhat potřebným dětem „se žlutým Kuřetem v zádech!“ Děkujeme!