Příběhy z praxe

Den učitelů 28. 3. 2022 – Učíme společně

tým pracovníků Aufori
Příběhy z praxe

 

 • „Paní učitelka se snaží hledat cesty, jak překonat bariéry dětí v přístupu ke vzdělání.“
 • „Je ochotná, iniciativní.“
 • „Paní učitelka se zajímá, co se s dítětem doučujeme.“
 • „Dokázala dítě motivovat.“
 • „Přizpůsobí látku dítěti a jeho tempu.“
 • „Dává dítěti dostatek času.“
 • „Přizpůsobila podmínky dítěti s ADHD i bez doporučení z pedagogicko-psychologické poradny.“
 • „Paní učitelka měla velkou trpělivost, byla vynalézavá a ochotná.“
 • „Paní učitelka je v kontaktu s pracovníky Aufori.“
 • „Pan učitel se snažil zprostředkovat vzdělání dítěti, i když to nebylo jednoduché.“
 • „Paní učitelka se o dítě aktivně zajímá, chce poznat jeho svět.“
A takto bychom mohli ve výčtu pozitivních zkušeností ve spolupráci s učiteli základních
škol pokračovat. Je to jen nepatrná část odpovědí pedagogických pracovníků programu
„Učí (se) celá rodina“ na otázku, jakou mají oni zkušenost s učiteli.
 
Jedno je jisté – v rodinách, kde je navázaná dobrá spolupráce se školou, se daří dítě
motivovat k plnění školních povinností mnohem snáz. A o tom to také často je. Děti,
s nimiž se setkáváme, pocházejí z obtížných rodinných poměrů. Často žijí na hranici
chudoby, jejich rodiče řeší nedostatek financí a na vzdělání dětí nezbývá tolik času. Naši
pedagogové tedy v rodinách hledají cesty, jak školní povinnosti plnit i trochu jinak a snáz.
A k tomu potřebujeme také spolupráci učitelů. Jsme velmi rádi, že se při práci v rodinách
můžeme s učiteli spojit a táhnout za jeden provaz. Díky tomu můžeme společně pomoci
dítěti překonat překážky, které ve vzdělání dosud mělo.
 
Den učitelů, který si připomínáme 28.3., je oslavou právě takového přístupu k učení.
Děkujeme všem učitelům, kteří se rozhodli hledat cesty, jak děti vzdělávat, motivovat a jak
jim pomáhat překonávat překážky. Všem učitelům, kteří se rozhodli učit.